Ergotherapie

Om alledaagse activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen verrichten

Ergotherapie

Praktische adviezen en begeleiding 

Als je plotseling hulp nodig hebt bij dingen die altijd vanzelfsprekend waren, knaagt dat aan je zelfvertrouwen. Onze ergotherapeut helpt u om dagelijkse activiteiten zelf weer uit te voeren. Zodat u zich beter en gezonder voelt, meer zelfvertrouwen heeft, gemakkelijker contact legt en weer kunt deelnemen aan activiteiten in de maatschappij.

Voor wie

Inschakelen ergotherapeut

Voor wie

Ergotherapie is voor iedereen die problemen in (dagelijkse) activiteiten ervaart. Mogelijk is dat gerelateerd aan een ziekte, zoals Parkinson, reuma of CVA, of komt het door uw leeftijd of psychische klachten. Ergotherapie kan ook preventief ingeschakeld worden om problemen te voorkomen. Denk aan het anders inrichten van uw woning om vallen te voorkomen of stoeladvies bij een nieuw aan te schaffen sta-op-stoel. Ergotherapie is er niet alleen voor u, maar ook voor uw familie, mantelzorgers of verzorgers. Door het geven van informatie en adviezen leren zij omgaan met uw ziekte of beperking.

Wat kunnen we voor u doen?

Aanbod

Hulp bij dagelijkse activiteiten

Wanneer u beperkingen ervaart bij activiteiten die voor u belangrijk zijn kan de ergotherapeut u helpen. De ergotherapeut geeft u praktische adviezen en bekijkt samen met u of u alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier kunt verrichten. Denk aan in/uit bed komen, douchen, opstaan uit een stoel, gebruik maken van de telefoon en scootmobiel rijden. Ook kan de ergotherapeut u helpen om minder vermoeid te raken door een betere balans te zoeken in uw dagbesteding. In de laatste fase van het leven kan de ergotherapeut adviseren over comfort bij het verplaatsen, zitten of liggen in bed.

Door zorg op maat maakt ergotherapie het (weer) mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren; thuis, op het werk, tijdens sport en vrije tijd.

Advies bij hulpmiddelen en aanpassingen

De ergotherapeut kan u adviseren over voorzieningen en (woning)aanpassingen en -verbouwingen. Maar ook bij het aanvragen van hulpmiddelen. De ergotherapeuten zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent de vergoeding van hulpmiddelen via de WMO en/of zorgverzekering. Zij kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van de hulpmiddelen die u nodig heeft en waarvoor u een indicatie heeft. De ergotherapeut kan u begeleiden in het gebruik van deze voorzieningen en aanpassingen.

Specialisaties

 • Parkinson
 • Oncologie
 • COPD
 • Reuma
 • Niet Aangeboren Hersenletsel, zoals na CVA (een beroerte)
 • Aanpassingen aan uw woning
 • Beeldschermwerkplek
 • Ouderen
 • Psychische problematiek, zoals angst en depressie
 • Palliatieve (ergotherapeutische) zorg
 • Post-covid syndroom 
 • Valpreventie
 • Edomah: ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers aan huis 
 • Cognitieve revalidatie therapie: bij cognitieve beperkingen in het handelen, zoals concentratiestoornissen, overprikkeling, vermoeidheid
Werkwijze

Van diagnose naar advies

Werkwijze

Bij voorkeur komt de ergotherapeut bij u aan huis, waar u leeft en uw dagelijkse activiteiten uitvoert. In het eerste gesprek bespreekt de ergotherapeut de problemen die u of uw partner/mantelzorger ervaart en hoe de situatie verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door training, adviezen of inzet van hulpmiddelen. 

De ergotherapeuten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en werken nauw samen met andere behandelaren en artsen. U kunt hierbij denken aan diëtistenfysiotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook werken wij samen met de thuiszorgorganisaties in de regio. 

Kwaliteit van zorg

Niet iedereen mag zich zomaar ergotherapeut, logopedist, diëtist of één van de andere beschermde paramedische beroepstitels noemen. Daarvoor moet je de juiste opleiding hebben gevolgd. En om te laten zien dat een paramedicus je écht de beste zorg kan geven, heeft hij of zij zich ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Onze paramedici staan dan ook ingeschreven in het kwaliteitsregister; ook staan zij ingeschreven bij ParkinsonNet. Wat dit precies betekent, wordt uitgelegd in dit filmpje.