Mail ons Bel ons

Ergotherapie

Om alledaagse activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen verrichten

Dagelijkse activiteiten zelf uit kunnen voeren heeft tot gevolg dat u zich beter en gezonder voelt, meer zelfvertrouwen heeft, gemakkelijker contact legt en kunt deelnemen aan activiteiten in de maatschappij.
 

Voor wie is ergotherapie?

Ergotherapie is voor iedereen die problemen in (dagelijkse) activiteiten ervaart. Mogelijk is dat gerelateerd aan een ziekte, zoals Parkinson, Reuma of CVA, ten gevolge van uw leeftijd of psychische klachten. Ergotherapie kan ook preventief ingeschakeld worden om problemen te voorkomen. U kunt hierbij denken aan advisering bij het anders inrichten van uw woning om vallen te voorkomen of stoeladvies bij een nieuw aan te schaffen sta-op-stoel. Ergotherapie is er niet alleen voor u, maar ook voor uw familie, mantelzorgers en/of uw verzorgers. Door het geven van informatie en adviezen leren zij omgaan met uw ziekte of beperking.

Wat vind jij belangrijk?
076 - 532 58 59

Wat is ergotherapie?

Wanneer u beperkingen ervaart bij activiteiten die voor u belangrijk zijn kan de ergotherapeut u helpen. De ergotherapeut geeft u praktische adviezen en bekijkt samen met u of u alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier kunt verrichten. U kunt hierbij denken aan in/uit bed komen, een douche nemen, opstaan uit een stoel, gebruik maken van de telefoon en scootmobiel rijden. Ook kan de ergotherapeut u adviseren over voorzieningen en (woning)aanpassingen en -verbouwingen. De ergotherapeut kan u begeleiden in het gebruik van deze voorzieningen en aanpassingen.

Wanneer vermoeidheid de dag beheerst kan de ergotherapeut met u de belasting-belastbaarheid in kaart brengen en daar doelen op zetten om een goed evenwicht in de dagbesteding terug te krijgen. In de laatste fase van uw leven kunt u denken aan comfort bij het verplaatsen, zitten of liggen in bed. 

Door zorg op maat maakt ergotherapie het (weer) mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren; thuis, op het werk, tijdens sport en vrije tijd.

Werkwijze

Bij voorkeur komt de ergotherapeut bij u aan huis, in uw woonsituatie waar u leeft en activiteiten uitvoert. In het eerste gesprek bespreekt de ergotherapeut de problemen welke u of uw partner/mantelzorger ervaart. De ergotherapeut bespreekt hoe de situatie verbeterd kan worden; dit kan bijvoorbeeld door training, adviezen of inzet van hulpmiddelen. De ergotherapeuten van Avoord zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Specialisaties

 • cognitieve revalidatie therapie: bij cognitieve beperkingen in het handelen, zoals concentratiestoornissen, overprikkeling, vermoeidheid
 • edomah: ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorgers aan huis
 • valpreventie
 • parkinson
 • COPD
 • reuma
 • Niet Aangeboren Hersenletsel, zoals na CVA, beroerte
 • aanpassingen aan uw woning
 • beeldschermwerkplek
 • ouderen
 • psychische problematiek, zoals angst en depressie
 • palliatieve (ergotherapeutische) zorg
 • Fijn dat je mij de achtergronden uitlegt over mijn aandoening en het plan van aanpak met mij besproken hebt.
 • Je bent prettig en rustig in de omgang, dringt geen mening op, laat mij in me waarde.
 • Ergo heeft heel goed geholpen. Goed gesproken, goed geholpen met brood smeren en er is een mes meegenomen om uit te proberen.