Avoord AanHuis

Thuiszorg van Avoord AanHuis helpt
u langer thuis te wonen.

Avoord AanHuis Avoord AanHuis

Avoord komt bij u langs

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, wie wil dat nu niet? Ook wanneer u tijdelijk of langdurig niet meer alles zelf kan doen. Bijvoorbeeld door een chronische aandoening, herstel na ziekte of opname in het ziekenhuis. De thuiszorg van Avoord AanHuis biedt advies en ondersteuning aan u en uw mantelzorger. We helpen u bij het vinden van hulpmiddelen zodat u zo veel mogelijk de regie over uw eigen leven behoudt. En is er professionele zorg nodig, dan biedt Avoord AanHuis deskundige zorgverleners om de taak samen met u te doen of van u over te nemen.

De wijkteams van Avoord AanHuis zijn kleinschalig georganiseerd zodat u een vast team van zorgverleners heeft. Avoord AanHuis levert de zorg die u nodig heeft: van voorlichting, advies en instructie, tot ondersteunende begeleiding, verzorging en (gespecialiseerde) verpleegkundige zorg. Avoord AanHuis is 24 uur per dag beschikbaar, op geplande en ongeplande momenten.

Aanvullende diensten

Zolang mogelijk zelfstandig blijven

Naast zorg en ondersteuning biedt Avoord AanHuis u andere diensten om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen: 

Alarmering
U kunt gebruikmaken van zorgalarmering. Daarbij komt een thuiszorgmedewerker direct bij u langs als u een alarmmelding maakt.  

Dagopvang & tijdelijk logeren
Avoord vindt uw welzijn belangrijk en heeft een grote groep vrijwilligers tot haar beschikking om u thuis te ondersteunen.

 

 

Verder is op elke locatie dagbesteding beschikbaar als u beschikt over een WMO-indicatie of een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg. Ook tijdelijk logeren is mogelijk, bijvoorbeeld om uw mantelzorgers even te ontlasten.

Behandeling & advies
Ook kan één van de behandelspecialisten van Avoord worden ingeschakeld, zoals de casemanager dementie, ergotherapeut, fysiotherapeut, GZ-psycholoog, logepedist of diëtiste. Dit kan zo of vanuit ons programma Langer Actief Thuis, waarmee we u in een paar weken helpen meer zelfstandigheid terug te krijgen. 

Ondersteuning in uw laatste levensfase

Palliatieve zorg

Ondersteuning in uw
laatste levensfase

Wenst u thuis ondersteuning bij de zorg in de laatste levensfase? Schakel dan zo vroeg mogelijk Avoord AanHuis in. Of het nu gaat om advies, het aanbieden van comfortzorg, of ter ontlasting van uw mantelzorgers. Voor meerdere uren per dag tot volledige dagen. In samenwerking met ons hospice Marianahof en VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) kijken we welke zorg we u kunnen bieden. En wanneer thuis sterven om welke reden dan ook geen optie is, is hospice Marianahof een waardevol alternatief.

Voor ondersteuning en zorg

Mogelijkheden

Voor ondersteuning en zorg

 • Hulp bij eten en drinken
 • Wassen en aankleden
 • Aantrekken van steunkousen
 • Hulp bij het in en uit bed gaan
 • Wondverzorging
 • Begeleiding bij medicijngebruik
 • Lichamelijke controles
 • Het geven van injecties
 • Stomazorg
 • Zwachtelen
 • Advies over hulpmiddelen
 • Begeleiding bij ernstige ziekte
 • Professionele alarmopvolging
 • Nachtzorg; zowel ambulant, waakdiensten als 24-uurszorg