Logopedie

Bij problemen met spraak, taal,
stem, eten of drinken

Logopedie

Therapie die past bij uw vraag en behoeften

De logopedist onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen die problemen hebben op het gebied van spraak, taal, stem, of eten en drinken. We werken vraaggestuurd en doelgericht voor een optimale behandeling. Dat betekent dat wij regelmatig evalueren en de therapie bijstellen indien dat nodig is.

Wat kunnen we voor u doen?

Aanbod

De volgende stoornissen worden door ons onderzocht en behandeld:

Slikproblemen (dysfagie)

Door een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie en andere ziekten, kan het verlies van spierkracht en verminderde coördinatie leiden tot verslikken en onvoldoende voedselinname. De logopedist onderzoekt de oorzaak van het slikprobleem en maakt op basis hiervan een plan.

Spraakproblemen (dysartrie)

Problemen met de uitspraak van bepaalde klanken, de stem of de intonatie kunnen verschillende oorzaken hebben. De logopedist onderzoekt de oorzaak en geeft behandeling gericht op bijvoorbeeld de luidheid, spraakverstaanbaarheid en ademhaling. Indien nodig kan er ook een ondersteunend communicatiehulpmiddel ingezet worden.

Taalproblemen (afasie)

Door een beroerte kan afasie ontstaan, met mogelijke problemen in begrijpen, spreken, schrijven en lezen. De logopedist biedt therapie bij problemen met woordvinding, taalbegrip, leesbegrip of schrijven. Indien nodig kan er ook een ondersteunend communicatiehulpmiddel ingezet worden.

 

 

Specialisaties

Afasietherapie

De logopedisten van Avoord zijn gespecialiseerd in afasie. Dit betekent dat zij meer ervaring hebben en meer scholing gevolgd op gebied van afasie dan een reguliere logopedist.

 

Mimetherapie

Mimetherapie is een behandelingsmethode voor een perifere aangezichtsverlamming, waardoor de mond scheef hangt wat problemen geeft bij praten en drinken. Tijdens de therapie leert u het gezicht zo normaal mogelijk symmetrisch te bewegen, zowel bij eten, drinken en praten als bij uitdrukken van bepaalde emoties. 

 

Dementie

Dementie komt steeds vaker voor. Taalproblemen zijn daarbij een veelvoorkomend probleem. De logopedist onderzoekt en observeert de communicatiemogelijkheden. Op basis hiervan wordt de omgeving geadviseerd over de beste benadering van de cliënt om de communicatie te vergemakkelijken. Daarnaast is het mogelijk om samen een communicatiehulpmiddel uit te zoeken en/of ontwikkelen. In een vroeg stadium van de dementie is het mogelijk om de cliënt te ondersteunen met een (kort) behandeltraject, waarbij onder andere woordvinding wordt getraind.

Ziekte van Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson worden alle bewegingen steeds kleiner en langzamer, doordat de spieren stijver worden. Ook de mondspieren, de tong, de ademhalingsspieren en de stembanden maken steeds kleinere bewegingen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in het spreken (zachte/hese stem, monotoon spreken, binnensmonds spreken), maar ook het vinden van woorden kan lastiger worden. Daarnaast ervaren sommige mensen met de ziekte van Parkinson slikproblemen en/of speekselverlies. De logopedist kan u met bovenstaande problemen helpen door gerichte adviezen en oefeningen te geven. Onze logopedist is aangesloten bij ParkinsonNet.

 

Werkwijze

Van diagnose naar advies

Werkwijze

Er wordt gekeken welke problemen u ervaart en wat u wil bereiken. Vervolgens maakt de logopedist samen met u een plan van aanpak. 

Kwaliteit van zorg

Niet iedereen mag zich zomaar logopedist, ergotherapeut, diëtist of één van de andere beschermde paramedische beroepstitels noemen. Daarvoor moet je de juiste opleiding hebben gevolgd. En om te laten zien dat een paramedicus je écht de beste zorg kan geven, heeft hij of zij zich ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Onze paramedici staan dan ook ingeschreven in het kwaliteitsregister; ook zijn zij aangesloten bij ParkinsonNet. Wat dit kwaliteitsregister precies inhoudt, wordt uitgelegd in dit filmpje.