Mail ons Bel ons

Mantelzorg

Steeds meer mensen zorgen voor iemand anders. Bijvoorbeeld voor een ouder of een partner die langdurig ziek is. Mantelzorg is een mooie maar soms ook zware taak. Daarom ondersteunen wij mantelzorgers. Dat doen we met producten en diensten, door met elkaar in gesprek te gaan én goede afspraken te maken met elkaar.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorg is vrijwillig en wordt vaak gecombineerd met werk, een eigen gezin en een sociaal leven. Dit betekent dat er veel van u gevraagd wordt en dat u hierdoor overbelast kan raken. Avoord biedt u op verschillende manieren ondersteuning. Hieronder leest u meer over de producten en diensten die wij hiervoor aanbieden; thuis, tijdelijk uit huis, of bij Avoord.

Wilt u meer weten over zorgen voor mensen met dementie? Zodat u zich meer comfortabel voelt om te zorgen voor uw naaste. Wij geven u graag tips, handige filmpjes en training bij ons op een locatie. Lees er alles over op deze pagina.

Visie op mantelzorg

Waarden als samen, erkenning en professioneel zijn leidend in onze visie op mantelzorg. 
Samen: Mantelzorg is voor Avoord een onderdeel van samenzorg. Samenzorg gaat over goed naar elkaar luisteren en samenwerken aan de beste zorg voor de cliënt.
Erkenning:Avoord ziet mantelzorgers als ‘sleutelpartners’ in de zorg- en dienstverlening voor haar cliënten.
Professioneel: Avoord schept voorwaarden om mantelzorgers een gelijkwaardige plek te geven in de zorg richting de bewoner en wij ondersteunen hen bij de uitvoering van hun taak.

Petra.jpg

Ervaringsverhaal mantelzorgster Petra

"Ons mam dacht dat zij nog zelf kookte, maar ik zette heel de koelkast vol met kant-en-klare maaltijden die ons pap dan warm maakte."

Producten en diensten die thuis de zorg kunnen verlichten

Hulpmiddelen
Hulpmiddelen, zoals een douchestoel of lichtgewicht rollator, kunnen het zorgen voor een naaste makkelijker maken voor u. Maar ook alarmering in huis kan hierbij ondersteunen. Alarmering wordt door Avoord zelf aangeboden. 
Hulpmiddelen voor thuis kunnen via onze samenwerkingspartner worden besteld.

Ergotherapeut
De ergotherapeut van Avoord kan u adviseren bij het anders inrichten van de woning om vallen van uw naaste te voorkomen. Ook kan advies gegeven worden over de aanschaf van een sta-op-stoel. Daarnaast kan de ergotherapeut u informatie en advies geven over hoe om te gaan met de ziekte of beperking van uw naaste. 

Casemanager dementie
De casemanager dementie kan u voorzien van  informatie op gebied van dementie. Dat begint bij het stellen van een goede diagnose. De casemanager geeft uitleg over dementie, welke vormen van dementie er zijn, welke klachten daarbij horen en hoe mensen met een bepaalde vorm van dementie het beste benaderd kunnen worden. 

SOCAV in de thuissituatie
Bijna 70% van alle mensen met dementie woont thuis. Bij de zorg voor een persoon met dementie nemen mantelzorgers vaak kleine of grote beslissingen en handelingen over van die persoon. Het is echter gebleken dat hierdoor vaardigheden sneller verloren kunnen gaan en het gevoel voor eigenwaarde kan verminderen.

Om dit te voorkomen wordt door Avoord een ondersteuningstraject aangeboden aan mantelzorgers in de thuissituatie. Tijdens dit traject leert u meer over de ziekte dementie en hoe u uw naaste met dementie zo lang mogelijk kunt ondersteunen om betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. 

Alzheimer Café
In Alzheimer Café Etten-Leur en Alzheimer Café Zundert komen mensen met dementie, hun mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgt u informatie over dementie en kunt u ideeën en ervaringen uitwisselen. 

Producten en diensten die ingezet kunnen worden als de zorg thuis te veel wordt

Respijtzorg

Dagopvang
Avoord heeft verschillende dagopvanglocaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Bezoekers kunt hier terecht als zij geheugenproblemen of lichamelijke problemen hebben.
Ook wanneer cliënten eenzaam zijn of het moeilijk vinden om hun dag in te vullen, zijn zij welkom bij de dagopvang. De dagopvang is een prettige en laagdrempelige ondersteuning voor mantelzorgers. Zo kunt u tijd voor u zelf vrijmaken als dat nodig is. Speciaal voor breed georiënteerde ouderen met verminderde geestelijke vitaliteit heeft Avoord het Buitenhuis. Voor meer informatie klik hier.

Logeeropvang
Avoord heeft een logeerkamer op afdeling Tijdelijk Verblijf op locatie Het Anbarg beschikbaar. In deze kamer kan uw naaste tijdelijk komen logeren en ontvangt hij of zij de benodigde zorg. Logeren kan een uitkomst bieden ter ontlasting of bijvoorbeeld als u op vakantie gaat. Voor meer informatie klik hier.

Professionele thuiszorg
Als u de zorg voor uw naaste niet meer aankan, dan kan de thuiszorg van Avoord AanHuis uitkomst bieden. Van ondersteunende begeleiding tot verpleegkundige zorg. Ook kan het zijn dat u langdurig wegvalt. Dan kan er vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) een wijkverpleegkundige worden ingezet ten behoeve van respijtzorg. De wijkverpleegkundige voert tijdelijk uw zorgtaken uit. Voor meer informatie klik hier.

​​​​​​​Producten en diensten die ingezet kunnen worden als uw naaste in een locatie van Avoord woont

Avoord biedt ‘intramurale producten en diensten’ aan die inzetbaar zijn ter ontlasting van de mantelzorger. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, een wasservice en activiteiten voor uw naaste.