Tijdelijke
thuiszorg

Wij helpen u voor uzelf te zorgen tot
u het weer zelf kunt.

Tijdelijke thuiszorg Tijdelijke thuiszorg

Kunt u door omstandigheden even minder zelf?

Van ondersteunende begeleiding tot zwaardere zorg, we bieden u graag de zorg die u nodig heeft. Heeft u tijdelijk thuiszorg nodig na een ziekhuisopname, operatie of revalidatie? Of bent u herstellende van een ziekte, een TIA of beroerte? Of door andere omstandigheden tijdelijk behoefte aan zorg en ondersteuning?

Avoord AanHuis biedt u passende zorg totdat u weer volledig voor uzelf kunt zorgen. Daarnaast bieden we palliatieve zorg, als u uw laatste levensfase thuis wilt doorbrengen.

Wat doet de wijkverpleegkundige?

Wat doet de wijkverpleegkundige?

De wijkverpleegkundige van Avoord AanHuis bespreekt met u wat er nodig is om te herstellen en om zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van het Langer Actief Thuis-programma. Vervolgens stelt de wijkverpleegkundige een indicatie en organiseert zij de benodigde zorg en ondersteuning; ook als u dit uiteindelijk langer nodig hebt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met huisartsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, en zorg- en welzijnsorganisaties.

Zorg nodig?

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Kunnen we uw ziekenhuisopname verkorten door inzet van professionele zorg in de thuissituatie? Dan bieden wij u tijdelijke thuiszorg, zodat u de zorg krijgt die u nodig heeft en toch zo snel mogelijk weer naar huis kunt; 
 • Wilt u tijdelijke zorg vanwege een ziekte of aandoening? Door een ziekte of aandoening, zoals een TIA of beroerte, bent u misschien tijdelijk minder zelfstandig. Wij helpen u dan graag met tijdelijke thuiszorg, zodat u snel weer uit de voeten kunt;
 • Heeft u nazorg nodig na een opname of revalidatie? Na een knie- of heupoperatie is er vaak nog wondzorg nodig en heeft u wellicht ondersteuning nodig bij de revalidatie. Avoord kan u ondersteunen met tijdelijke thuiszorg zolang u hier behoefte aan heeft;
 • Is uw mantelzorger tijdelijk uitgevallen of is er een andere vervelende omstandigheid bij u thuis waardoor u even niet meer weet hoe alles is op te lossen? Team Tijdelijke Thuiszorg kan u helpen, zodat alles doorloopt totdat uw partner of familielid het weer kan overnemen;
 • Wilt u palliatieve zorg ontvangen? Als het uw wens is om in uw laatste levensfase thuis te blijven, staan wij voor u klaar. Of het nu gaat om advies, het aanbieden van comfortzorg, of ter ontlasting van uw mantelzorgers. Voor meerdere uren per dag, nachtzorg of volledige dagen.

Waarom tijdelijke thuiszorg van Avoord?

Snel van start 

U krijgt altijd binnen 24 uur eenantwoord op uw aanvraag voor tijdelijke thuiszorg.Vaak kan de wijkverpleegkundige al dezelfde of devolgende dag bij u langskomen om afspraken te maken. In principe start Avoord AanHuis diezelfde dag de zorg. 

Veelzijdige én gespecialiseerde zorg 

Onzewijkverpleegkundigen hebben de juiste ervaringen expertise in huis om u de best mogelijke zorg tebieden. Van zorg na een ziekenhuisverblijf, ziekte of aandoening, na revalidatie of palliatief. Wij staan voor u klaar.

Klein team van vaste medewerkers

Het thuiszorgteam van Avoord is een klein, vast team van gespecialiseerde en deskundige verpleegkundigen. Daardoor kennen wij onze cliënten en hun behoeften, en kunnen wij persoonlijke en vertrouwde zorg bieden.

Kwaliteit 

Kwaliteit van zorg én leven staat voorop. Daaromevalueren we elke twee weken samen met u de tijdelijkethuiszorg die u van ons ontvangt. Wat gaat goed en kuntu weer zelf oppakken, wat verdient nog aandacht en watspreken we hierover af. We betrekken hier ook de huisarts en paramedici bij, zoals de fysiotherapeut of ergotherapeut. Maar ook uw eigen netwerk zoals betrokken familieleden of kennissen.

Waar kunnen wij u thuis bij ondersteunen?

Waar kunnen wij u thuis bij ondersteunen?

 • Advies over hulpmiddelen en zoeken naar de juiste hulpmiddelen
 • Hulp bij persoonlijke verzorging tot opbouw naar volledige zelfredzaamheid
 • Wondzorg
 • Zwachtelen
 • Kortdurende zorg na een operatie of aandoening
 • Aanleren van of ondersteuning bij het injecteren
 • Overige verpleegtechnische handelingen
Palliatieve zorg thuis

Eigen omgeving

Palliatieve zorg thuis

Wenst u thuis ondersteuning en zorg in de laatste levensfase? Dan kunt u rekenen op Avoord. De medewerkers van Avoord AanHuis staan 7 dagen in de week, 24 uur per dag klaar om u te ondersteunen met intensieve zorg op maat. Avoord AanHuis heeft kennis en ervaring met het aanbieden van palliatieve zorg in samenwerking met ons hospice Marianahof en VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Tijdelijke thuiszorg van Avoord

Info of aanmelden

Tijdelijke thuiszorg van Avoord

Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgvraag kan ook sprake zijn van een indicatie vanuit de Wmo. Meer weten? Bel ons Cliënten Service Bureau via 076 - 532 50 00 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Wilt u zich aanmelden voor tijdelijke wijkverpleging? Dit kan via uw huisarts of rechtstreeks met het team Avoord AanHuis via 076 – 532 5000.