Psychologie

Ondersteuning bij angst, somberheid of
verwerking van ouderdomsproblemen

Psychologie

Voor psychische ondersteuning
bij het ouder worden

Bij het ouder worden neemt het risico op het doormaken van een ingrijpende gebeurtenis toe. Ook de kans dat uw partner of uzelf ziek wordt is groter. Het kan zijn dat u moeite heeft om deze problemen te accepteren of te verwerken U voelt zich somber of angstig, of er treden paniekaanvallen op. Dan is het fijn dat u professionele hulp kunt inschakelen. 

Voor wie?

Inschakelen psycholoog of GZ-psycholoog

Voor wie?

  • Als u moeite heeft met acceptatie of verwerking van een ingrijpende gebeurtenis, kan een psycholoog u ondersteunen in dit proces. Psychologische hulp is alleen beschikbaar voor mensen die in behandeling zijn bij een specialist ouderengeneeskunde van Avoord. 
  • Voor ondersteuning bij angst, somberte of paniek kunt u in eerste instantie terecht bij de praktijkondersteuner van de huisarts. Is de problematiek meer complex, of is er een specifieke behandeling nodig, dan kan de gezondheidszorg (GZ)-psycholoog uitkomst bieden. Zowel bewoners van Avoord en thuiswonenden 55+ers kunnen na een verwijzing van de huisarts of de casemanager terecht bij de GZ-psycholoog.
Werkwijze

Van diagnose naar advies

Werkwijze

Er wordt gekeken welke problemen u ervaart en wat u wil bereiken. Vervolgens maakt de psycholoog samen met u een plan van aanpak.