Kleinschalige groepswoningen

Wonen met zorg en aandacht

Kleinschalige groepswoningen Kleinschalige groepswoningen

Is zelfstandig wonen niet meer veilig en verantwoord?

Dan is wonen binnen één van onze kleinschalige groepswoningen een oplossing. Onze groepswoningen zijn er voor mensen met lichamelijke beperkingen, met geheugenbeperkingen of een combinatie daarvan.

Samen met familie

Samen met familie

Zorgen doen we samen, en daarom werken we graag nauw samen met familie, vrienden en mantelzorgers. Samen met hen en onze vrijwilligers zorgen we voor het welzijn van de bewoners. 

Dag en nacht verzorging mogelijk

Dag en nacht verzorging mogelijk

Er zijn dag en nacht verzorgenden aanwezig. Zes tot acht bewoners delen de gezamenlijke huiskamer, keuken en badkamers. Ieder ‘huis’ heeft een eigen voordeur, postadres en telefoonnummer. Elke bewoner heeft een eigen zit-slaapkamer van ca. 16 m2. 

Ontdek onze kleinschalige groepswoningen

Indicatie langdurige zorg

Groepswoningen

Indicatie langdurige zorg

Om in aanmerking te komen voor een groepswoning, dient u te beschikken over een indicatie voor langdurige zorg (VV5 of hoger). Deze kunt u aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Cliënten Service Bureau van Avoord.

Kosten en mogelijkheden

Voor uw verblijf en de zorg betaalt u een deel van de kosten via een eigen bijdrage vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dat is door de overheid bepaalt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdrage, de hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij het CAK.