Ondersteuning bij dementie

Zodat u en uw omgeving weten
wat u kunt verwachten

Ondersteuning bij dementie

Hulp en steun op alle fronten

Wanneer de eerste verschijnselen van dementie zich voordoen kunnen u, uw partner of uw kinderen zich onzeker voelen. Dat is niet vreemd, want het is meestal een sluipend proces wat onbegrip en weerstand kan oproepen. Onze casemanager dementie kan u en uw mantelzorgers helpen.

Diagnose, uitleg en ondersteuning

Van de casemanager dementie

Diagnose, uitleg en ondersteuning

De casemanager dementie begint met het laten stellen van een goede diagnose, als dit nog niet is gebeurd. Daarnaast geeft de casemanager u uitleg over dementie, welke vormen van dementie er zijn, welke klachten daarbij horen en hoe mensen met een bepaalde vorm van dementie het beste benaderd kunnen worden. Zo helpt de casemanager u en uw naasten omgaan met alle veranderingen en emoties die daar mogelijk bij komen kijken.

Eigen omgeving

Vertrouwd wonen zolang het kan

Eigen omgeving

De casemanager zet zich in om u zo lang mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving te laten wonen, als dat uw wens is. Daarbij wordt nauw samengewerkt met zorg- en dienstverleners in de regio. De casemanager begeleidt u in het zoeken naar praktische oplossingen voor u en uw mantelzorger. Hierbij kunt u denken aan dagbesteding, tijdelijke opname vanwege vakantie van uw mantelzorger of optimalisatie van de thuissituatie. Dit is een greep uit de talloze mogelijkheden.

Zwaardere zorg

Als het lastiger wordt

Zwaardere zorg

Er kan een moment komen dat de zorg complexer wordt. Dan is het fijn om te weten dat er zorg thuis geboden kan worden. De casemanager kan u helpen met het aanvragen van zorg en/of ondersteuning zoals thuiszorg of dagbehandeling en de mogelijkheid met u bekijken om te verhuizen naar een zorginstelling.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Want ook zij verdienen zorg en aandacht

Ondersteuning voor mantelzorgers

Het omgaan met mensen met geheugenproblemen kan je als mantelzorger soms te veel worden. De casemanager dementie helpt mantelzorgers met informatie, tips en adviezen om te ondersteunen. U kunt hier ook al meer over lezen op onze mantelzorgpagina. 

Meer weten?

Vraag een gesprek aan

Meer weten?

Heeft u of uw naaste behoefte aan verdere informatie? Bel met ons medisch secretariaat via 076 - 532 58 58. Indien nodig komt een casemanager bij u thuis langs voor een gratis oriënterend gesprek.