Mail ons Bel ons

Wie is Avoord?

Avoord biedt een breed palet aan zorg

Gewoon goede zorg, dat is wat u zoekt voor uzelf of uw naaste. Bijvoorbeeld omdat uw partner steeds meer zorg en ondersteuning nodig heeft. Of omdat uw moeder zich steeds vaker vergist en vergeet wat ze doet of zegt. Maar ook omdat u zelf af en toe wel wat hulp of begeleiding kunt gebruiken.

Avoord biedt een breed palet aan ouderenzorg, in de wijk en op onze locaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Dit doen we met ruim 1.200 betrokken medewerkers en 600 vrijwilligers. Daarbij kijken we altijd naar de zorg die u nodig heeft, zodat u het leven kan blijven leiden zoals u dat wil. Waar u dat niet langer zelf of met hulp van anderen kunt, willen wij u helpen. Met zorg en ondersteuning die aansluit bij uw behoeften en gewoonten. Bij wat u gelukkig maakt.

Wij vertellen u graag meer over onze organisatie en de manier waarop wij samen zorgen in onze visie, missie en kernwaarden. Download ook ons visieboekje voor meer informatie en verhalen van medewerkers, vrijwilligers en cliënten!

Onze visie

Iedereen doet ertoe

Onze visie is: iedereen doet ertoe. Alle ouderen, ook de mensen in de kwetsbaarste periode van hun leven. Hun geluk en welzijn staat voor ons altijd voorop. Maar ook iedereen die bijdraagt aan het waarmaken van dat geluk en welzijn, van onze zorg, die doet ertoe. Optimale ouderenzorg vraagt om zorgen voor én met elkaar. Zorgen doen we samen.

Onze missie

Bijdragen aan levensgeluk

Wij willen een bijdrage leveren aan het levensgeluk van kwetsbare ouderen en hun naasten. Door te doen én te laten. We helpen ouderen om zoveel mogelijk zelf te doen en te bepalen. Daarbij kijken we samen met de cliënt en diens naasten wat er nodig is om veilig en vertrouwd thuis te kunnen blijven wonen.

We zetten de mens voorop en kijken naar wat iemand nog wél kan. En vooral: nog wil en belangrijk vindt. Dat zie je terug in onze zorg, bij ouderen thuis en op onze locaties.

Onze kernwaarden

Wij werken vanuit vier waarden. Daar staan we voor en daar zijn we trots op. En we zetten ons er elke dag met plezier voor in om deze waarden zichtbaar en voelbaar te maken in onze zorg. We zijn nieuwsgierig. We respecteren elkaar en ieders eigenheid. We durven zaken anders aan te pakken. En we doen het samen, met collega’s maar ook met de cliënt zelf, naasten, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Onze strategie

Onze kernstrategie beschrijft wat we de komende jaren moeten doen om optimale ouderenzorg in ons werkgebied waar te maken. Zo willen wij bijdragen aan zelfzorg en samenzorg (oftewel: zelf doen tenzij). Waar nodig vullen we dat aan met professionele zorg. Thuis wanneer het kan (thuis tenzij), op afstand en met inzet van technologie (digitaal tenzij). Waar mogelijk is onze zorg slechts tijdelijk (tijdelijk tenzij). Daarbij sluiten we aan bij wat iemand belangrijk vindt en wat hij nog zelf of met hulp van anderen kan doen (maatwerk tenzij). Uiteraard binnen de mogelijkheden die we hebben. Zorgen doen we voor elkaar én met elkaar.

Naam, logo en historie

Ons bestaansrecht schuilt al in onze naam: Avoord komt van ‘Aa’ en ‘Voorde’. De Aa is een riviertje dat door ons werkgebied loopt. Een ‘voorde’ is een veilig doorwaadbare plaats. Dat is wat wij willen zijn voor kwetsbare ouderen en hun naasten. We vertellen graag meer over onze naam, ons logo en onze historie.

De maatschappelijke uitdaging

De wereld om ons heen verandert razendsnel, zeker ook op het gebied van zorg. Aan de ene kant neemt het aantal ouderen toe. Ze worden bovendien steeds ouder, waarbij ook de complexiteit van zorg toeneemt. Aan de andere kant zijn er steeds minder zorgprofessionals, maar ook minder mantelzorgers en vrijwilligers beschikbaar om de benodigde zorg te blijven leveren. De vraag waar Avoord - en de gehele samenleving – voor staat is de volgende:

Hoe geven we onze ouderen de best passende zorg, nu en in de toekomst?

Feiten en cijfers

Elke dag staan meer dan 1000 medewerkers van Avoord voor 1000 cliënten klaar. Ruim 700 gedreven vrijwilligers zetten zich in voor onze cliënten op onze locaties en in de wijk.

Kwaliteit

Cliënten van Avoord ontvangen graag goede kwaliteit van zorg en medewerkers van Avoord leveren graag goede kwaliteit. Kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij verdiepen ons in de wensen, verwachtingen en behoeften van onze cliënten om zo hoge kwaliteit van zorg te kunnen leveren.

Meer weten?

Wilt u een afspraak maken? Of heeft u een vraag of een opmerking?
Wij helpen u graag verder! Neem vrijblijvend contact met ons op.