Over Avoord

Avoord biedt een breed palet aan zorg, thuis en op onze locaties. Dit doen we met ruim 1.200 betrokken medewerkers en 600 vrijwilligers. Wij vertellen u graag
meer in ons visieboekje.

Over Avoord Over Avoord

Gewoon goede zorg

Gewoon goede zorg, dat is wat u zoekt voor uzelf of uw naaste. Bijvoorbeeld omdat uw partner steeds meer zorg en ondersteuning nodig heeft. Of omdat uw moeder zich steeds vaker vergist en vergeet wat ze doet of zegt. Maar ook omdat u zelf af en toe wel wat hulp of begeleiding kunt gebruiken.

Hier staan wij voor Hier staan wij voor

Onze visie

Hier staan wij voor

Iedereen doet ertoe. Ook mensen in de kwetsbare periode van hun leven. Dat is het uitgangspunt voor onze zorg. Ook bij het waarmaken van die zorg doet iedereen ertoe. Optimale ouderenzorg vraagt om zorgen voor én met elkaar. Zorgen doen we samen.

Hier gaan wij voor

Onze missie

Hier gaan wij voor

Wij willen een bijdrage leveren aan het levensgeluk van kwetsbare ouderen en hun naasten. Door te doen én te laten. We helpen ouderen om zoveel mogelijk zelf te doen en te bepalen. Daarbij kijken we samen met de cliënt en diens naasten wat er nodig is om veilig en vertrouwd thuis te kunnen blijven wonen.

We zetten de mens voorop en kijken naar wat iemand nog wél kan, zelf, met hulp of met hulpmiddelen zoals innovaties. En vooral: nog wil en belangrijk vindt. Dat zie je terug in onze zorg, bij ouderen thuis en op onze locaties.

Onze strategie

Zo werken wij

De Schijf van 5

De Schijf van 5

Bij Avoord werken we volgens de Schijf van 5. Dat betekent dat we altijd uitgaan van de eigen regie van de cliënt. Wat vindt de cliënt belangrijk en wat kan hij of zij nog zelf? Daarbij kunnen we hulpmiddelen en innovaties inzetten. Ook kijken we naar wat naasten kunnen doen en het netwerk. Tot slot kan een zorgprofessional helpen.

Medewerkers en vrijwilligers

Plukjes geluk voor onze cliënten én collega's, daar gaan we voor bij Avoord! Optimale ouderenzorg vraagt om zorgen voor én met elkaar. Met de cliënt, zijn of haar naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en collega's. Wil jij hier ook onderdeel van uitmaken? Kom werken bij Avoord!

Bestuur en toezicht

Saskia van Opijnen en Peter de Wit vormen de Raad van Bestuur van Avoord. Samen geven zij richting aan de zorg die Avoord biedt, nu en in de toekomst. De Raad van Toezicht houdt een oogje in het zeil. Saskia, Peter en de Raad stellen zich graag aan je voor.

Ontdek onze locaties

De Willaert voor de wijk

Meer over Avoord