Ondersteuning bij ouder worden

Zodat u thuis zelfredzaam blijft

Ondersteuning bij ouder worden

Advies voor zorg of ondersteuning thuis

U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Misschien kunt u daar wel wat zorg en/of ondersteuning bij gebruiken. Wij bespreken graag met u welke hulp of zorg voor u nodig is. Om zo samen uw zelfredzaamheid te stimuleren en behouden. 

Vroegtijdige signalering

Huisbezoek door casemanager ouderen

Vroegtijdige signalering

De casemanager ouderen werkt als coördinerend verpleegkundige in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. De casemanager gaat op verzoek van de huisarts op huisbezoek om te bekijken wat u nodig heeft om optimaal in uw thuissituatie te functioneren. Door vroegtijdige signalering kan de casemanager de gewenste zorg of ondersteuning bieden, in overleg met de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde, de apotheker, de praktijkondersteuner en uzelf. 

Persoonlijk, passend en vertrouwd

Door nauwe samenwerking

Persoonlijk, passend en vertrouwd

Dankzij de samenwerking met de huisarts kan de casemanager u ondersteunen en begeleiden naar de best passende hulpverlening. U kunt denken aan dagbesteding, een verwijzing naar een fysiotherapeut, advies rondom gezondheid en welzijn, thuiszorg, begeleiding naar het wonen in zorginstelling en het optimaliseren van uw thuissituatie. De casemanagers van Avoord zijn onafhankelijk en regelen samen met u wat u nodig heeft. Ook wanneer u een complexe behoefte aan zorg heeft, is de casemanager ouderen er voor u. Een vast en vertrouwd gezicht.

Meer informatie

Vraag een gesprek aan met de casemanager ouderen

Meer informatie

Heeft u of bij uw naaste behoefte aan verdere informatie? Bel met ons medisch secretariaat via 076 - 532 58 58. Indien nodig komt een casemanager bij u thuis langs voor een gratis oriënterend gesprek.