Tijdelijk verblijf

Wanneer u ziek of herstellende bent,
en niet alleen thuis kunt blijven.

Tijdelijk verblijf Tijdelijk verblijf

Bij Avoord herstellen en dan
snel weer naar huis

Bent u na een ziekenhuisopname nog niet helemaal hersteld? Of bent u ziek en kunt u niet alleen thuis herstellen? Binnen Avoord is er de mogelijkheid om tijdelijk opgenomen te worden en te herstellen. Wanneer het weer beter gaat, kunt u weer terug naar huis.

Werken aan herstel Werken aan herstel

Mogelijkheden

Werken aan herstel

In Het Anbarg bevindt zich de afdeling Tijdelijk Verblijf. Hier verblijven mensen kortdurend om te herstellen van een ziekenhuisopname, ter observatie of screening, of ter overbrugging naar een woongroep. Wij passen onze zorg aan op wat u nodig heeft. De cliëntengroepen op Tijdelijk Verblijf zijn zeer divers waardoor het een levendige afdeling is.

Niet ziek, toch logeren

Andere reden?

Niet ziek, toch logeren

Een tijdelijk verblijf is mogelijk wanneer u werkt aan uw herstel of een ander acuut probleem. Wilt u tijdelijk bij ons verblijven om andere redenen? Bijvoorbeeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten? Dan is logeren een optie voor u. Dit is een vooruitgeplande opname op basis van respijtzorg.