Begeleiding medisch specialisten

Deskundig en persoonlijk advies.

Begeleiding medisch specialisten

Voor de beste behandeling en
begeleiding voor u

U kunt bij Avoord gebruikmaken van de deskundigheid van specialisten ouderengeneeskunde, de praktijkverpleegkundige, de verpleegkundig specialist en casemanagers ouderen en dementie. Hieronder leest u waarvoor u bij elke specialist terechtkunt.

Specialisten ouderengeneeskunde

Specialisten ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. De specialist ouderengeneeskunde beschikt over specifieke kennis en ervaring voor een goede behandeling en begeleiding. Waar dat mogelijk is, overlegt de specialist ouderengeneeskunde met de patiënt over de langere termijn. Hoe zal de ziekte zich ontwikkelen? Wat is de beste manier voor de patiënt om zich voor te bereiden op eventuele veranderingen? De specialist ouderengeneeskunde biedt een luisterend oor, geeft deskundig advies en respecteert de wensen van de patiënt.

Praktijkondersteuner

Praktijkondersteuner

Onze praktijkondersteuner is deskundig op het gebied van wondbehandelingen bij allerlei soorten wonden. De praktijkondersteuner ondersteunt en begeleidt hierbij ook de thuiszorgteams en onderhoudt contact met de huisarts. Daarbij kijken wij hoe we samen wondzorg op maat kunnen geven en waar we, in overleg met de cliënt, de  wondmaterialen het beste kunnen bestellen.

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een zelfstandig behandelaar die verpleegkundige en geneeskundige behandeling geïntegreerd aanbiedt. Ook ondersteunt de verpleegkundig specialist de verzorgenden en verpleegkundigen. De verpleegkundig specialist en de specialist ouderengeneeskunde werken nauw samen en stemmen de zorg en behandeling voor u of uw naaste op elkaar af.