Mail ons Bel ons

Zo werken wij

Elke dag zetten we ons in voor kleine plukjes geluk, voor onze cliënten en hun naasten, maar ook voor onze medewerkers. Daarbij zijn een paar uitgangspunten belangrijk, waaronder onze 4 kernwaarden.

Wilt u meer weten over onze visie, missie en strategie? Lees dan verder op de pagina Over ons. Daar vertellen we graag meer over waar we voor staan én waar we voor gaan. Hoe we hier concreet mee aan de slag gaan volgens onze actielijnen leest u op de pagina over onze maatschappelijke uitdaging.

We doen én we laten
Wij helpen ouderen om zoveel mogelijk zelf te doen. Door de eigen regie en het netwerk om ouderen heen te behouden en te versterken. Door samen te kijken wat werkelijk nodig is om veilig en actief thuis te blijven wonen. Met de eigen vertrouwde gewoontes als basis.

We werken met plezier
Werkplezier is essentieel voor goede zorg. Alleen als je zelf ervaart dat je ertoe doet, kun je bijdragen aan datzelfde gevoel bij cliënten. Regie ervaren en geloven in eigen kunnen en mogelijkheden zijn belangrijk, voor iedereen! Aan dat werkplezier dragen we allemaal bij.

We zetten de mens voorop
We werken vanuit de uitgangspunten van positieve gezondheid. Het accent ligt niet op de ziekte, maar op de mens zelf. Niet op iemands beperkingen of onmogelijkheden, maar op wat iemand nog wél kan. En vooral: nog wil en belangrijk vindt. Dat zie je terug in onze zorg, bij ouderen thuis en op onze locaties.

En we werken volgens 4 waarden. Onze kernwaarden.

1. Respect
We respecteren ieders eigenheid, waarden en gewoonten. We staan open voor elkaar, waarderen elkaars verschillen maar geloven ook in gelijkwaardigheid. We hebben oog voor dat wat een mens uniek maakt en bouwen samen aan wederzijds vertrouwen.

“Ik vind dat iedereen belangrijk werk doet, van schoonmaker tot arts. Ik benoem dit ook regelmatig naar die medewerkers. Zij doen ontzettend belangrijk werk en hebben de lastige uitdaging om onze adviezen voor verschillende bewoners toe te passen. Daarnaast vind ik het mooi dat iedereen anders is maar dat we wel samen hetzelfde doel voor ogen hebben: de beste zorg voor onze bewoners. Dat doen we allemaal op onze eigen unieke manier en dat is mooi om te zien.”

- Saskia Aarts, logopedist.

2. Nieuwsgierig
We zijn nieuwsgierig. We zijn oprecht geïnteresseerd in de ander. In wat voor hem of haar belangrijk is. In wat we (samen) kunnen leren en verbeteren. En in de veranderingen die op ons afkomen. We zijn in voor nieuwe dingen. En onderzoeken graag hoe we nog slimmer samen kunnen zorgen.

"Nieuwsgierigheid zit voor mij in: durven vragen als iets voor mij niet duidelijk is of als ik anders naar dingen kijk. Dan zie je soms dat zaken anders geïnterpreteerd worden en dan kun je het gesprek aangaan. Ik blijf ook informeren naar iemands handelen. Dit kan zijn naar een bewoner, maar ook naar een collega. Daarbij stel ik zoveel mogelijk open vragen en oordeel ik niet.”

- Sandra Martens, kwaliteitsverpleegkundige

"Open staan en meebewegen. Ik vind het belangrijk om naar de wereld om me heen te kijken en open te staan voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij denk ik ook na over wat dit betekent voor de organisatie en wat er nodig is om hierop in te spelen.”

- Robin van Ginneken, zorgverkoper en voorzitter OR

3. Durf
We durven. We hebben het lef om zaken anders aan te pakken. Maar ook om grenzen te trekken. Om bepaalde dingen juist niet te doen. Daarbij staat het belang van onze cliënten altijd voorop. Een moeilijk gesprek? We gaan het niet uit de weg. We durven ook trots te zijn. Op wat we doen én op wat we laten. En op wat we samen bereiken.

“Ik krijg allerlei mensen aan mijn bureau die niet altijd de gangbare paden hebben bewandeld of die uit een burn-out  of depressie komen. Ik durf dan wel confronterende vragen te stellen om zeker te weten of iemand klaar is voor het vrijwilligerswerk. En ook wat iemand zou kunnen of willen betekenen om het verschil te maken in het leven van een ander. Maar ik durf ook ‘nee’ te zeggen als ik in mijn ogen niet de juiste persoon ben, of als ik er op dat moment geen tijd voor heb – en dan geef ik altijd aan wanneer wel.”   

- Ancella Knoop, vrijwilligerscoördinator

“Zelf toon ik durf door af en toe eens wat anders te proberen in mijn werk. Daarnaast geef ik anderen de ruimte om anders te denken en dit te uiten.”

- Marieke Hammer, beleidsadviseur

4. Samen
We doen het samen. Iedereen doet ertoe en iedereen is nodig. Dus werken we samen aan goede zorg. We zoeken elkaar op. Helpen elkaar waar nodig en mogelijk. We durven om hulp te vragen. Zo leren we van elkaar.

"Voor mij is samen betrokken en open samenwerken. Ik had een keer een opname van een nieuwe cliënt waar we met meerdere disciplines voor samenwerkten. We informeerden elkaar tijdig en de lijntjes waren kort. Daardoor konden we sneller in actie komen. Ook de evaluatie was fijn, open en eerlijk. Ik voelde me gehoord.”

- Rowena Vermeiren, mbo-verpleegkundige

“Waarom je vrijwilliger wordt is voor iedereen persoonlijk. Voor mij is het eigenlijk de ‘schuld’ van mijn zoon. Die ging studeren in Etten-Leur en uiteindelijk zijn mijn vrouw en ik hem vanuit ons huis in het puntje van NoordHolland gevolgd. Maar goed, eerst had ik een baan, twee dansscholen, mijn biljartvereniging, mijn voetbalclub. Dus toen ik ons nieuwe huis had opgeknapt en alle dorpen in de omgeving had afgelopen, wilde ik graag weer iets te doen hebben. En zo ben ik als vrijwilliger begonnen bij Avoord.

Al vijftien jaar ben ik nu actief als vrijwilliger; eerst als huismeester, nu vooral met computerlessen en evenementen, maar ook administratieve ondersteuning en klussen op Centraal Kantoor. Ik kan hier wel in mijn hokkie gaan zitten en muziek luisteren, maar daar word ik niet gelukkig van. Als vrijwilliger geniet ik van de afwisseling en van alle sociale contacten. Voor mij is het echt een uitlaatklep: lekker bezig zijn en je ei kwijt kunnen. Maar ook samenwerken, alsof je toch weer collega’s hebt. Dat sociale, daar doe ik het voor.”

- Jaap van Gijzen, vrijwilliger bij Avoord

“De Centrale Cliëntenraad (CCR) is betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe visie en heeft deze met open armen ontvangen. Iedereen doet ertoe, ook kwetsbare mensen in een vaak moeilijke periode in hun leven. En dat vinden wij heel belangrijk.

Het gaat om goed voor mensen zorgen én om welzijn en geluk. De kernwaarden spelen hier een grote rol in. In respect hebben voor elkaar en nieuwsgierig zijn naar de cliënt en diens levensgeschiedenis. In vragen durven stellen. En in samen doen, met alle betrokkenen.

De grootste uitdaging zit in de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Hoe zorg je ervoor dat de visie terugkomt in gedrag en in ieder contactmoment, van zorgverlener tot cliënt tot naaste? Hier moet met veel aandacht en ondersteuning naar gekeken worden. Ook de CCR gaat met de visie aan de slag. Zo willen we nieuw beleid gaan toetsen aan de visie. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat de visie een succes wordt.”

- Ruud van den Eeden, voorzitter centrale cliëntenraad