Mail ons Bel ons

De maatschappelijke uitdaging

De wereld om ons heen verandert razendsnel, zeker ook op het gebied van zorg voor kwetsbare ouderen.

Dat zorgt voor veel uitdagingen ...

Meer ouderen en meer ouderen met dementie
Met complexere zorgvragen tot gevolg.

Minder mantelzorgers
Want zij worden ouder en hebben zelf hulp nodig.

    

Minder zorgmedewerkers
Als we niets veranderen, moeten er straks 1 op de 4 Nederlanders in de zorg werken.
Nu zijn dat er 1 op de 7. En dat gaat nooit lukken.


 

… maar diezelfde wereld, die zo razendsnel verandert, biedt ook heel veel kansen!

De ontwikkeling van technologie   
Met innovaties die de zorg makkelijker, efficiënter én leuker maken.

De vele vitalen ouderen           
Die nog zoveel zelf kunnen en willen doen, ook voor anderen.             

5.png                 

De gemeenschapszin en groeiende behoefte aan zingeving
Want veel mensen willen er steeds meer voor elkaar zijn.


Hoe gaat Avoord om met deze uitdagingen en kansen?

Om ons voor te bereiden op al deze ontwikkelingen moeten we nú handelen. Daarbij kijken we naar wat past bij de cliënt en hoe we, met hulp en hulpmiddelen, kunnen bijdragen aan het levensgeluk van onze cliënten én het werkgeluk van onze medewerkers. Om dit te realiseren hebben we vijf actielijnen opgesteld die ons de komende jaren richting geven in alles wat we doen. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan ook eens onderstaand filmpje!

Actielijn 1: Zorgen voor zorgeloos zorgen
We gaan meer zorgen dát en minder zorgen vóór. Daarbij werken we bijvoorbeeld aan ondersteuning voor mantelzorgers, eigentijdse vormen van dagbesteding en nieuwe vormen van tijdelijke zorg, thuis en bij Avoord.

Actielijn 2: Op naar eigentijdse zorg
Goede zorg vraagt goede ondersteuning. Een heldere organisatie van de zorg, duidelijke processen en een sterke samenwerking over afdelingen heen.

Actielijn 3: Met plezier aan de slag
Samen slimmer en anders zorgen kunnen we alleen met betrokken, enthousiaste medewerkers en vrijwilligers die plezier hebben in hun werk. Zorg voor anderen begint bij zorgen voor jezelf.

Actielijn 4: We gaan digitaal
We investeren in technologie en we werken aan de digitale vaardigheden van medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten. Zo kunnen we professionele zorg voorkomen, beperken of uitstellen.

Actielijn 5: Duurzaam wonen op maat
We werken aan passend wonen, samen met onze bestaande en nieuwe partners. Dit doen we met ruimte voor zelfzorg en samenzorg, én eigenheid. Thuis en bij Avoord thuis en in een Ander Thuis.