Mail ons Bel ons

Wie betaalt wat in de ouderenzorg?

Wonen of verblijven bij Avoord kan op verschillende manieren: als huurder (met of zonder zorg), als (tijdelijke) bewoner of als meeliftende partner. Welke kosten betaald worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), wat u zelf betaalt en wanneer u een beroep kunt doen op de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt duidelijk in deze brochure. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) brengt een verplichte eigen bijdrage in rekening voor de zorg die u ontvangt vanuit de Wlz. U betaalt een eigen risico voor bijna alle zorg die valt onder de Zvw. Voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Klik voor meer informatie op onderstaande brochure.