Mail ons Bel ons

Zorg van Avoord

Professionele zorg altijd dichtbij, vertrouwd en goed geregeld

Avoord is uw zorgaanbieder in Etten-Leur, Zundert en omstreken.
In de verzorging en begeleiding van mensen met dementie en mensen die palliatieve zorg behoeven, lopen we voorop. Avoord zoekt continu naar nieuwe zorg- en behandelmethoden. Regie behouden over uw eigen leven is ons uitgangspunt. Daarom vragen wij u: ‘Wat vindt ú belangrijk?’.

Interactief vermaak

Dementiezorg

Wanneer u te maken krijgt met dementie is het fijn te weten dat u terug kunt vallen op de kennis en kunde die Avoord in de zorg voor mensen met dementie heeft opgebouwd. Die zorg kunt u ook thuis ontvangen.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich op het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het gaat daarbij niet alleen om het verlichten van de lichamelijke klachten, er is ook aandacht voor psychische, sociale en spirituele vragen. Avoord biedt palliatieve zorg zowel thuis als in het highcare hospice Marianahof. Wanneer u vragen hebt over de laatste fase van het leven dan kunt u terecht bij het Kennis- en Informatiecentrum Palliatieve Zorg en het Cliënten Service Bureau.

Respijtzorg

Heeft u als mantelzorger behoefte aan iemand die even uw zorgen uit handen neemt? Bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke opvang overdag of voor meerdere dagen. Of zoekt u als mantelzorger tijdelijke opvang voor uw partner omdat u een weekend of zelfs langer niet thuis bent? Dan kunt u een beroep doen op Avoord.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2023

Avoord probeert ieder jaar met alle Nederlandse zorgverzekeraars afspraken te maken over de zorg die wij bieden en de tarieven die daarvoor in rekening mogen worden gebracht. Lees meer om te zien of Avoord een contract heeft met uw zorgverzekeraar.