Mail ons Bel ons

Logopedie

De logopedist onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen die problemen hebben op het gebied van spraak, taal, stem, of eten en drinken. We werken vraaggestuurd en doelgericht voor een optimale behandeling. Dat betekent dat wij regelmatig evalueren en de therapie bijstellen indien dat nodig is.

Onderzoek en behandeling

De volgende stoornissen worden door ons onderzocht en behandeld:

Slikproblemen (dysfagie)
Door een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie en andere ziekten, kan het verlies van spierkracht en verminderde coördinatie leiden tot verslikken en onvoldoende voedselinname. De logopedist onderzoekt de oorzaak van het slikprobleem en maakt op basis hiervan een plan.

Spraakproblemen (dysartrie)
Problemen met de uitspraak van bepaalde klanken, de stem of de intonatie kunnen verschillende oorzaken hebben. De logopedist onderzoekt de oorzaak en geeft behandeling gericht op bijvoorbeeld de luidheid, spraakverstaanbaarheid en ademhaling. Indien nodig kan er ook een ondersteunend communicatiehulpmiddel ingezet worden.

Taalproblemen (afasie)
Door een beroerte kan afasie ontstaan, waardoor er problemen kunnen ontstaan op gebied van begrijpen, spreken, schrijven en lezen. De logopedist onderzoekt de taal en op basis van deze resultaten zal de therapie zich richten op bijvoorbeeld woordvinding, taalbegrip, leesbegrip of het schrijven. Wanneer blijkt dat de restverschijnselen dusdanig groot zijn dat verbaal communiceren onmogelijk is, kan er een ondersteunend communicatiehulpmiddel ingezet worden.

Specialisaties

Afasietherapie
Een afasietherapeut heeft meer ervaring en heeft meer scholing gevolgd op gebied van afasie dan een reguliere logopedist. Een afasietherapeut mag uursbehandelingen declareren, waardoor er intensiever getraind kan worden. U ziet sneller resultaat en dit verkort de behandelduur.

Mimetherapie
Mimetherapie is een behandelingsmethode voor een perifere aangezichtsverlamming. Oorzaken zijn hoofdverwondingen, zoals een schedelbasisfractuur, operaties aan oor of kaak, gordelroos infectie in het gezicht of door een “onverklaarbare” oorzaak (Bellse verlamming). Het doel van de behandeling is de symmetrie in het gezicht te bevorderen. Tijdens de therapie wordt er geleerd het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht te zien en voelen en het gezicht zo normaal mogelijk symmetrisch te bewegen, zowel bij eten, drinken, praten als bij uitdrukken van bepaalde emoties. De behandeling kan meestal starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Meestal is het zinvol om in de fase dat er nog geen beweging mogelijk is toch al de mimetherapie te starten.

Dementie
Dementie komt steeds vaker voor. Taalproblemen zijn daarbij een veelvoorkomend probleem. De logopedist onderzoekt en observeert de communicatiemogelijkheden. Op basis hiervan kan de omgeving geadviseerd worden over de beste benadering van de cliënt om de communicatie te vergemakkelijken. Daarnaast is het mogelijk om samen een communicatiehulpmiddel uit te zoeken en/of ontwikkelen. In een vroeg stadium van de dementie is het mogelijk om de cliënt te ondersteunen middels een (kort) behandeltraject, waarbij onder andere woordvinding wordt getraind.