Mail ons Bel ons

GZ-psychologie

Bij het ouder worden neemt het risico op het doormaken van een ingrijpende gebeurtenis toe. Ook de kans dat uw partner of uzelf ziek wordt is groter. Dan kan het zomaar gebeuren dat de vaardigheden hoe hiermee om te gaan u in de steek laten. U voelt zich somber of angstig, of er treden paniekaanvallen op. Dan is het fijn dat u professionele hulp kunt inschakelen
 

Inschakelen GZ-psychologie

In eerste instantie kan dit door de Praktijkondersteuner van de Huisarts (PoH). Is de problematiek meer complex, of is er een specifieke behandeling nodig, dan kan de GZ-psycholoog uitkomst bieden.

Wat vind jij belangrijk?
076 - 532 58 59

Van diagnose naar advies

Soms is het nodig om de diagnose, die door de huisarts gesteld is, verder te verduidelijken. Dit gebeurt door het afnemen van vragenlijsten. Vanuit deze diagnostiek wordt een advies gegeven. Bijvoorbeeld een doorverwijzing naar de Specialistische GGZ of de geriater maar ook een multidisciplinaire aanpak vanuit het behandelteam van Avoord kan een advies zijn.

Behandelingen die gegeven worden zijn

  • (cognitieve) gedragstherapie
  • oplossingsgerichte therapie
  • kortdurende psychotherapie (IPT)
  • mindfulness
  • acceptance and Commitment therapie (ACT)
  • systeemtherapie
  • EMDR

Wie kan terecht bij de GZ-psycholoog?

Zowel bewoners van Avoord en thuiswonenden 55+ers kunnen terecht bij de GZ-psycholoog. Zij werkt niet op een vaste locatie maar is op al onze locaties te vinden. Na een verwijzing van de huisarts of de praktijkondersteuner kunt u bij haar terecht.