Mail ons Bel ons

Casemanagement ouderen

De casemanager ouderen vervult een rol van coördinerend verpleegkundige en werkt in opdracht van huisartsen in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. De casemanager gaat op verzoek van de huisarts op huisbezoek om te bekijken wat u nodig heeft om optimaal in uw thuissituatie te functioneren. Door vroegtijdige signalering kan de casemanager in overleg met u, de gewenste zorg en/of ondersteuning bieden. Met als doel om uw zelfredzaamheid te stimuleren en te behouden. Samen met de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde, de apotheker en de praktijkondersteuner bespreekt de casemanager welke hulp of zorg voor u nodig is. Dat advies wordt aan u teruggekoppeld waarna in overleg met u de gewenste stappen worden ondernomen.

Nauwe samenwerking

Dankzij de samenwerking met de huisarts kan de casemanager u ondersteunen en begeleiden naar de best passende hulpverlening. U kunt denken aan dagopvang, een verwijzing naar een fysiotherapeut, advies rondom gezondheid en welzijn, thuiszorg, begeleiding naar het wonen in zorginstelling en het optimaliseren van uw thuissituatie. De casemanagers van Avoord zijn onafhankelijk en regelen samen met u wat u nodig heeft. Ook wanneer u een complexe behoefte aan zorg heeft, is de casemanager ouderen er voor u. Een vast en vertrouwd gezicht.

 

Wat vind jij belangrijk?
076 - 532 58 58

Vraag een gesprek aan met de casemanager ouderen

Bestaat er bij u of bij uw naaste behoefte aan verdere informatie? Bel met ons medisch secretariaat via 076 - 532 58 58. Indien nodig komt een casemanager bij u thuis langs voor een gratis oriënterend gesprek.