Mail ons Bel ons

Voorzitter Centrale Cliëntenraad (CCR) Avoord

Heeft u ervaring met het leiden van vergaderingen als voorzitter. Stelt u altijd de belangen van de cliënt voorop en bent u juist de verbindende factor tussen bestuur, organisatie en cliënten. Dan hebben wij een leuke uitdaging voor u.

Voorzitter Centrale Cliëntenraad (CCR) Avoord 

Wie bent u?

U bent een enthousiast persoon met een groot hart voor ouderen. U heeft veel ervaring als voorzitter en/of bestuurder en u wilt zich in uw vrije tijd inzetten voor de cliënten van Avoord. Als voorzitter bent u verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en afstemming met de raad en bestuurder. Ook bent u woordvoerder, belangenbehartiger en het gezicht van de CCR binnen en buiten de organisatie. U leidt de maandelijkse vergadering van de CCR en bewaakt daarbij de gemaakte afspraken.

De CCR vergadert maandelijks; het voorbereidend agendaberaad met de bestuurder vindt 6 keer per jaar plaats. Daarnaast zijn er gedurende het jaar bijeenkomsten met verschillende organen binnen de organisatie en is er een jaarlijkse studiedag. Bijna alle bijeenkomsten vinden overdag plaats.

 

Wie zijn wij?
Avoord is een lokale ouderenzorgorganisatie in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Daar bieden we een breed pallet aan zorg en welzijn; in de wijk en op onze locaties. Ruim 700 vrijwilligers werken samen met de 1100 vaste medewerkers en mantelzorgers in een warme en betrokken sfeer. Samen zijn zij ondernemend en denken mee in kansen en mogelijkheden om dat te doen wat de cliënt belangrijk vindt. Wist u dat Avoord in 2019 in de Top 10 van beste VVT-instellingen van Nederland staat? De waardering van onze cliënten voor onze medewerkers en vrijwilligers levert ons een 9,1 op! (bron: ZorgkaartNederland)

De CCR is een officieel adviesorgaan op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De CCR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Zij adviseert de Raad van Bestuur. 

 

Wat verwachten wij van u?

  • Meerdere jaren ervaring als voorzitter of bestuurder
  • In staat verbinding te maken tussen bestuur organisatie en cliënten
  • Analytisch, besluitvaardig en u kunt prioriteiten stellen
  • Communiceren op verschillende niveaus en de standpunten van de CCR duidelijk verwoorden
  • Woonachtig in de regio
  • Een warm hart voor de ouderenzorg

 

Wat bieden wij u?

De benoeming is voor de periode van 3 jaar, die 2 maal verlengd kan worden. De functie is onbezoldigd, u ontvangt wel een onkostenvergoeding voor de werkzaamheden. De voorzitter wordt door de cliëntenraad benoemd en kan per direct toetreden of in overleg. U kunt uw sollicitatie sturen naar de Ondersteuner Cliëntenraden, mevrouw Astrid Uitdewillegen-van Gorp, a.uitdewillegen@avoord.nl.  Meer informatie over de organisatie vindt u op www.avoord.nl.