Mail ons Bel ons

Stichting Topcare

Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen, – en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten – continu te verbeteren. Om dit doel te bereiken zet Stichting Topcare zich in voor het ontwikkelen van een onderzoekscultuur in de langdurige zorg: systematische kennisontwikkeling en effectiviteitsmeting door onderzoek.

Wat werkt wel en wat werkt niet? Om zorgorganisaties hierbij te ondersteunen, informeert en adviseert Stichting Topcare zorgorganisaties.
 

Waarborg voor de beste zorg

Zorgorganisaties die voldoen aan de Topcare criteria op het gebied van onder andere onderzoek, kennisdeling en samenwerking met cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners in de keten, ontvangen het Topcare predicaat: waarborg voor de beste zorg. Avoord is met locatie Rijserf Topcare-centrum met cliëntengroep Dementie.