Logeren

Logeerzorg voor uzelf of uw naaste, zodat u
als mantelzorger even kunt opladen

Logeren Logeren

Even op adem komen om
goed te kunnen zorgen

Bent u mantelzorger van iemand? Wordt de zorg voor uw partner of naaste u even te veel? Dan kan logeerzorg bij Avoord ondersteuning bieden. Avoord heeft een logeerkamer op de afdeling Tijdelijk Verblijf op locatie Het Anbarg ter beschikking, voor u of uw naaste. 

Voor mantelzorger of cliënt

Mogelijkheden

Voor mantelzorger of cliënt

De logeerkamer op Het Anbarg is bestemd voor mensen die tijdelijk komen logeren, terwijl ze de bijbehorende zorg blijven ontvangen. Voor de cliënt zelf, bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger op vakantie is. Of voor de mantelzorger, zodat die met een gerust hart even kan opladen terwijl de cliënt thuis goed verzorgd wordt.

Over logeren bij Avoord

Over logeren bij Avoord

Logeren is mogelijk op basis van de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (respijtzorg) of op particuliere basis. Wilt u hier meer over weten? Neem een kijkje op de website over logeerzorg. Daar vindt u ook actuele brochures en tips.

Vragen of contact opnemen?

Bespreek  uw wens om gebruik te maken van logeerzorg met uw casemanager dementie. Heeft u er nog geen, vraag aan uw huisarts wie de casemanager van de praktijk is. Voor meer informatie en mogelijkheden over logeerzorg bij Avoord kunt u contact opnemen met ons cliëntservicebureau.