Voor een waardevolle laatste levensfase

Hospice Marianahof van Avoord geeft een gastvrij onthaal aan mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Er zijn ruime eigen kamers met logeermogelijkheid, en gezamenlijke huiskamers. Wanneer thuis sterven om welke reden dan ook geen optie is, biedt een hospice een uitkomst om de laatste drie maanden in door te brengen. Een omgeving die het meest de sfeer van thuis benadert, zoals hospice Marianahof, is dan een waardevol alternatief. 

Onze faciliteiten

  • Comfortabel verstelbaar bed

  • Eigen badkamer, keuken en terras

  • Parktuin, serre en binnentuin

  • Ruime eigen kamer met logeermogelijkheid

  • Wellnessbadkamer

Veilig en sfeervol wonen

Locatie

Veilig en sfeervol wonen

Hospice Marianahof biedt veiligheid, geborgenheid en privacy en is gelegen in een parkachtige omgeving aan de San Francescolaan in Etten-Leur. Grenzend aan de voormalige kloostertuin in een groene, levendige woon- en werkomgeving en gevestigd in een sfeervol gerenoveerd en voormalig klooster. Dit heeft van buiten zijn klassieke uitstraling behouden maar binnen is het licht, modern, gezellig en warm.

Palliatieve zorg thuis

Eigen omgeving

Palliatieve zorg thuis

Wenst u thuis ondersteuning en zorg in de laatste levensfase? Dan kunt u rekenen op Avoord. De medewerkers van Avoord AanHuis staan 7 dagen in de week, 24 uur per dag klaar om u te ondersteunen met intensieve zorg op maat. Avoord AanHuis heeft kennis en ervaring met het aanbieden van palliatieve zorg in samenwerking met ons hospice Marianahof en VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg).

Eigen regie & aandacht

Zorg

Eigen regie & aandacht

Het uitgangspunt in hospice Marianahof is dat mensen tot het eind van hun leven zo veel mogelijk hun leven kunnen leven. Zoals zij dat wensen. Eigen regie staat centraal waardoor de zelfstandigheid en behoeften van de cliënt gewaarborgd zijn. Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers. Zij hebben aandacht voor vragen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied, en willen naasten daar nadrukkelijk bij betrekken. Naasten kunnen bij hun dierbare te zijn en ook participeren in de zorg wanneer zij dat wensen.

Vrijwilligers hebben een belangrijke rol binnen hospice Marianahof. Zij geven de cliënt aandacht, bieden een luisterend oor en zorgen onder andere voor lekker eten. Heeft u interesse om als vrijwilliger in deze bijzondere omgeving het verschil te maken? Bekijk de mogelijkheden en openstaande vacatures.

Voor verwerking en vertrouwen

Geestelijke begeleiding

Voor verwerking en vertrouwen

De laatste levensfase blijkt vaak een zoeken naar verwerking, vertrouwen en het opmaken van de levensbalans. Het team ondersteunt de cliënt en de naasten in deze zoektocht rondom zingevingsvragen wanneer daar behoefte aan is. Geestelijke begeleiding is er voor iedereen, ongeacht geloof of levensbeschouwing.

Voor rust en ontspanning

Creatieve begeleiding

Voor rust en ontspanning

Woorden schieten soms tekort in de laatste fase van het leven. Het is dan fijn om het onzegbare zichtbaar te kunnen maken. Creatieve vormen kunnen hierbij helpen. Creatieve begeleiding biedt ondersteuning aan cliënten en naasten wanneer daar behoefte aan is. Het kan bijdragen aan het versterken van de draagkracht en kan rust en ontspanning bieden.

Kosten & indicatie voor zorg

Verblijf met indicatie

Om te kunnen worden opgenomen in het hospice is een indicatie nodig voor zorg. De medewerkers van ons Cliënten Service Bureau kunnen helpen bij de aanvraag van deze indicatie. Het Cliënten Service Bureau is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via 076 – 532 50 00 (gratis).

Kosten

Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg of Subsidieregeling Eerstelijns verblijf
Voor uw verblijf en zorg betaalt u een deel van de kosten via een eigen bijdrage. Dat is door de overheid bepaald. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdrage, de hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hetcak.nl. Als u alleen zorg ontvangt, zijn de kosten afhankelijk van uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.  

Eigen bijdrage hospice Marianahof 
Een groot deel van de kosten van de zorg en het verblijf in Marianahof wordt gedekt via de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (Wlz). In het hospice maken wij onze palliatief-terminale zorg graag nog completer. Voor deze extra zorg vraagt Avoord per cliënt een eigen bijdrage van ongeveer € 40 per dag. Het kan zijn dat uw zorgverzekering deze eigen bijdrage vergoedt. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren. Indien u alleen behoefte heeft aan de basisvoorzieningen van ons hospice, is dat uiteraard ook mogelijk en dan betaalt u geen eigen bijdrage. Financiële draagkracht hoeft geen belemmering te zijn om te kiezen voor een verblijf in het hospice. Als een cliënt de bijdrage die Avoord vraagt niet kan betalen, dan kan financiële steun vanuit Vrienden hospice Marianahof uitkomst bieden. U leest hieronder meer over stichting.

Bijkomende kosten

Naast de eigen bijdrage, kan verblijf bij Avoord kosten met zich meebrengen die voor eigen rekening komen:

  • Als u naast de gebruikelijke voeding nog meer wilt eten of drinken, bijvoorbeeld snacks of alcoholische dranken, dan komen die voor eigen rekening.
  • Tegen een kleine vergoeding kan één bezoeker per cliënt in het hospice maaltijden gebruiken.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de eigen risico’s. Het gaat hierbij onder andere om het verzekeren van uw ziektekosten via de Ziektekostenverzekering, een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-verzekering) en het verzekeren van uw persoonlijke bezittingen (inboedelverzekering).
Vrienden hospice Marianahof

Stichting

Vrienden hospice Marianahof

Om voor de cliënten iets extra’s te doen, naast de intensieve verzorging en verpleging, is Marianahof volledig afhankelijk van sponsoring en donaties. Daarom besloot in 2011 de Piet Schoenmakers Stichting als ‘Vrienden hospice Marianahof’ het hospice te steunen met schenkingen, donaties, legaten of andere baten. Zo voegen de Vrienden kwaliteit van leven toe aan de tijd die men nog heeft.

Nieuwe vrienden zijn altijd welkom; neem contact op via info@vriendenhospicemarianahof.nl of 076 – 532 50 00.

Stichting PalliaLiefje

Hospice Marianahof vindt maatschappelijke betrokkenheid belangrijk en wil een bredere verantwoordelijkheid dragen. Het hospice is daarom een samenwerking aangegaan met Stichting PalliaLiefje. Stichting PalliaLiefje is een non-profit organisatie en maakt zich er hard voor dat palliatieve zorg een vanzelfsprekend onderdeel van het behandeltraject van ongeneeslijk zieken moet zijn. Het PalliaLiefje is een landelijk symbool voor liefdevolle palliatieve zorg.