415 Logeren bij Avoord | Avoord
Mail ons Bel ons

Logeren

Is er thuis even niemand om voor u te zorgen? Avoord heeft een logeerkamer op afdeling Tijdelijk Verblijf op locatie Het Anbarg ter beschikking. Deze kamer is bestemd voor mensen die tijdelijk komen logeren met de daarbij behorende zorg. Bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger op vakantie is.

Logeren is mogelijk op basis van een WMO-indicatie of op particuliere basis. 

Meer informatie over logeren bij Avoord

Voor meer informatie en mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons Cliënten Service Bureau.