Programma Langer Actief Thuis

Snel weer zelfstandig en
onafhankelijk thuis 

Programma Langer Actief Thuis Programma Langer Actief Thuis

Praktische hulp om weer zelfstandig thuis te wonen

Als je plotseling hulp nodig hebt bij dingen die altijd vanzelfsprekend waren, knaagt dat aan je zelfvertrouwen. De inzet van thuiszorg lost acute praktische problemen op, maar speelt niet in op dat vervelende gevoel van afhankelijkheid. Langer Actief Thuis (LAT) doet dat wel. Het programma Langer Actief Thuis helpt mensen de touwtjes snel weer in eigen handen te nemen. 

Hoe gaan we te werk?

Hoe gaan we te werk?

Binnen LAT kijkt een ergotherapeut samen met u wat u zelf belangrijk vindt en wat u nodig heeft om dat te bereiken. Als u naar uw dochter toe wilt kunnen wandelen, moet u misschien eerst weer zelf uw schoenen kunnen aandoen. Als u weer zelf een handtekening wilt kunnen zetten, moet u eerst de spierkracht en fijne motoriek in uw hand en arm verbeteren. Of denk aan zelfstandig douchen, aankleden of huishoudelijke activiteiten. Dat kan door spieroefeningen of een hulpmiddel. Ook kijken we naar uw omgeving en hoe deze kan bijdragen aan uw zelfstandigheid.

Wat zijn de resultaten?

Wat zijn de resultaten?

Het doel is om binnen 12 weken doelen te realiseren die vooraf met u zijn bepaald, zoals weer zelfstandig kunnen douchen of het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten. De resultaten zijn erg positief: Cliënten zijn blij dat ze sneller zonder hulp kunnen. De druk op mantelzorgers is kleiner. En ook de zorg wordt ontlast. 90% van de cliënten die heeft meegedaan heeft uiteindelijk zelfs geen thuiszorg meer nodig. Het uitgangspunt is dan ook om binnen alle thuiszorgteams bij Avoord met dit programma te werken.