Mail ons Bel ons

SOCAV projecten

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. SOCAV is een persoonsgerichte zorgmethode die is gericht op het behoud van identiteit, waardigheid, eigen regie en betekenisvolle dagelijkse vaardigheden bij cliënten met dementie. Via coaching worden (in)formele zorgverleners hierin geschoold.

SOCAV in de thuissituatie

Looptijd 2019 – 2021. Mogelijk gemaakt door ZonMw, Deltaplan Dementie en Gemeente Etten-Leur.
Uitgevoerd door Avoord, Radboudumc, Tilburg University en Stichting Zet.

70% van alle mensen met dementie woont thuis. Bij de zorg voor een persoon met dementie nemen mantelzorgers en zorgprofessionals vaak kleine of grote beslissingen en handelingen over van die persoon. Het is echter gebleken dat hierdoor vaardigheden sneller verloren kunnen gaan en het gevoel voor eigenwaarde kan verminderen. Om dit te voorkomen, wordt in dit project een ondersteuningstraject aangeboden aan mantelzorgers en zorgprofessionals. Tijdens dit traject leren deelnemers meer over de ziekte dementie en hoe ze mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen ondersteunen om betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Eigen regie, plezier en voldoening bij die activiteiten staan daarbij voorop. Dit wetenschappelijk onderbouwde ondersteuningstraject heet “SOCAV”, wat staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden.
 

De ontwikkeling van SOCAV intramuraal

Looptijd 2015-2017. Mogelijk gemaakt door programma Waardigheid en Trots
Uitgevoerd door Avoord, Radboudumc, Tilburg University

Door het groeiend aantal mensen met dementie in onze maatschappij komen steeds meer zorgverleners met hen in aanraking. Een juiste omgang en benadering van mensen met (beginnende) dementie vraagt om specialistische kennis van het ziektebeeld en omgangsvormen bij cognitieve problematiek. De nieuwe zorgaanpak ‘SOCAV’ is speciaal ontwikkeld voor zorgverleners van mensen met dementie. SOCAV is gericht op het behoud van identiteit, waardigheid, eigen regie en betekenisvolle dagelijkse vaardigheden bij cliënten met dementie.

SOCAV is een persoonsgerichte zorgaanpak waarin de persoon met dementie wordt ondersteund in het voeren van de eigen regie en het uitvoeren van voor hem/haar betekenisvolle activiteiten door (in)formele zorgverleners. De afkorting SOCAV is gebaseerd op de vier voornaamste strategieën die gebruikt kunnen worden om cliënten met dementie te ondersteunen in betekenisvolle dagelijkse activiteiten, namelijk Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. De zorgverlener leert te werken volgens SOCAV via een coachtraject.

Peer-coaches werden door experts en docenten van IQ healthcare getraind in de toepassing van SOCAV en in het coachen van verzorgenden. De verzorgenden leren van deze peer-coaches de bewuste toepassing van persoonsgerichte inlevings- observatie- en communicatietechnieken alsmede reflectie op het eigen handelen. Samen met familie, vrijwilligers, ergo- en fysiotherapeuten leveren zij zo meer persoonsgerichte zorg aan de cliënten met dementie, zodat hun eigen regie, autonomie, zelfredzaamheid en kwaliteit wordt vergroot of behouden.

De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek naar SOCAV tonen aan dat de methode de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert. Daarnaast verschoof het inzicht en gedrag van zorgverleners van taakgerichte zorg naar persoonsgerichte zorg, waardoor zorgmedewerkers meer voldoening uit hun werk haalden.
 

Lees meer over SOCAV

  • ‘Het spiegelen werkt goed. Als je voordoet hoe je je broek aandoet, doet de cliënt het na. Of maak gebruik van een spiegel. Laat ze zelf even nadenken.
  • ‘Het meest succesvolle van de training is dat het hele team is meegenomen.'
  • ‘Het lijkt erop dat onbegrepen gedrag verminderd is. Door aandacht voor de behoeftes en wensen van bewoners te hebben. En door collega’s aan te spreken en feedback te geven.’
  • Het is de kunst om niet te veel over te willen nemen. Een meneer bij ons op de afdeling had de wens om te gaan lopen wanneer hij wilde. Hij kon de deur alleen niet openkrijgen, want dit moest met een tag. We zijn met meneer gaan oefenen. Binnen een week k
  • ‘Het is belangrijk om mee te gaan in de beleving. Wij hadden een meneer die in een gewone stoel wilde zitten, in plaats van in zijn rolstoel. We hebben hem dit zelf laten ontdekken. Toen hij niet vooruitkwam in zijn stoel, wilde hij zelf toch weer in zijn
  • 'Uiteindelijk levert SOCAV toch tijd op. Een mevrouw voor wie we alles deden, belde regelmatig. Toen we haar stimuleerden om meer zelf te doen, ging ze veel minder bellen.'