Behandeling & advies

Doorverwijzen naar Avoord

Bent u huisarts? Of werkt u als specialist in het ziekenhuis? Dan weet u als geen ander dat er allerlei redenen kunnen zijn om uw cliënt naar Avoord door te verwijzen.

Mogelijkheden

Welke vraag of behoefte aan hulp of zorg heeft uw cliënt? Wat is er al geregeld? Of nog niet? Samen diepen we die vragen uit en bespreken we wat er nodig is om dat geregeld te krijgen.

Medische screening

Elke dag wordt u een beetje ouder. Vaak zonder ernstige lichamelijke of geestelijke klachten. Bent u nieuwsgierig naar hoe het staat met uw geheugen? Of de conditie van uw brein? Zou u dat eens willen laten testen? Vraag dan via uw huisarts een screening bij één van onze specialisten ouderengeneeskunde aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Een screening is een lichamelijk en geestelijk onderzoek door een praktijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Meestal wordt dit aangevuld met onderzoek door een psycholoog of ergotherapeut. Het doel is dat duidelijk wordt welke lichamelijke of geestelijke beperkingen u eventueel heeft. Duidelijk wordt wat dit mogelijk voor gevolgen heeft op uw dagelijkse leven. En welke behandeling, hulp of zorg u nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Kunnen wij u helpen? Neem contact met ons op voor een afspraak of meer informatie.


Medici

Onze medici zijn te bereiken op medisch.secretariaat@avoord.nl, tel. 076-513 51 50.

Specialisten ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. De specialist ouderengeneeskunde beschikt over specifieke kennis en ervaring voor een goede behandeling en begeleiding. Waar dat mogelijk is, overlegt de specialist ouderengeneeskunde met de patiënt over de langere termijn. Hoe zal de ziekte zich ontwikkelen? Wat is de beste manier voor de patiënt om zich voor te bereiden op eventuele veranderingen? De specialist ouderengeneeskunde biedt een luisterend oor, geeft deskundig advies en respecteert de wensen van de patiënt.

Praktijkverpleegkundige

Onze praktijkverpleegkundige is deskundig op het specifieke gebied wondbehandeling en doorliggen.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist neemt deels taken van de specialist ouderengeneeskunde over, afhankelijk van de complexiteit van de zorg. De specialist ouderengeneeskunde is altijd op de achtergrond bereikebaar en neemt bij toenemende complexiteit de behandeling over. De verpleegkundig specialist werkt op verschillende woongroepen. 

Casemanager dementie

Kent of bent u iemand met geheugenproblemen? Woont u zelfstandig, zonder professionele hulp? En zou u wel wat advies en tips kunnen gebruiken? Onze casemanager dementie helpt mensen met geheugenproblemen, bijvoorbeeld door dementie. Samen met de cliënt en familie wordt thuis gezocht naar praktische oplossingen, zodat een verhuizing naar een andere veilige woonomgeving zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. In latere fasen van dementie kan de casemanager ook helpen bij het aanvragen van een indicatie voor thuiszorg of voor een indicatie om te verhuizen naar een kleinschalige, beschermde woonvorm voor mensen met geheugenproblemen. Lees hier verder over zorg en advies thuis bij dementie.

Kunnen wij u helpen?
Bestaat er bij u of bij uw naaste behoefte aan verdere informatie over begeleiding bij dementie? Bel met ons medisch secretariaat via 076-513 51 50. Indien nodig komt een casemanager dementie bij u thuis langs voor een gratis oriënterend gesprek voor huisbezoek. 

De casemanagers dementie zijn:
Mw. W. Brugman, w.brugman@avoord.nl, 06-51 72 35 94
Mw. J. Kouwenhoven, j.kouwenhoven@avoord.nl, 06-51 46 38 41

Coördinerend wijkverpleegkundige

De coördinerend wijkverpleegkundige werkt nauw samen met huisartsen in de regio Etten-Leur en Zundert. Zij gaat op verzoek van de huisarts op huisbezoek voor een screening van eventuele kwetsbaarheid van mensen thuis. Zij kan aan de hand van de screening verschillende soorten zorg inroepen als dat nodig is. Ze begeleidt ook mensen thuis die een hele complexe behoefte aan zorg hebben. In een multidisciplinair overleg met de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde van Avoord maar ook bij voorbeeld de apotheker kan zij bespreken wat er verder nodig is voor de toekomst.


Paramedici

Onze paramedici zijn te bereiken op secretariaat.paramedici@avoord.nl, tel. 076-513 51 34.

Psychologische hulp

Het kan zijn dat u moeite heeft met het accepteren of verwerken van problemen rondom het ouder worden van u of uw partner. De psychologen van Avoord zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van dit proces. Daarbij kan de psycholoog van betekenis zijn bij een medische screening. Psychologische hulp is alleen beschikbaar voor mensen die in behandeling zijn bij een specialist ouderengeneeskunde van Avoord.

GZ-psycholoog

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Ze maken u somber, angstig en onzeker. Dan is het fijn dat u professionele hulp kunt inschakelen. Onze bewoners maar ook bewoners in onze wijk die 55 jaar of ouder zijn kunnen terecht bij onze GZ-psycholoog. Zij werkt niet op een vaste locatie maar is op al onze locaties te vinden. Na een verwijzing van de huisarts of de praktijkondersteuner kunt u bij haar terecht. 

Ergotherapie

Het kan zijn dat u door een ziekte of een beperking een aantal activiteiten niet meer of niet naar wens kunt uitvoeren. Een ergotherapeut kan samen met u naar een oplossing zoeken zodat u deze activiteiten wel weer kunt uitvoeren, zo nodig op een aangepaste manier. U kunt hierbij denken aan alledaagse activiteiten: opstaan, douchen, eten en drinken, telefoneren of aan- en uitkleden. Onze ergotherapeuten hebben in het bijzonder kennis van mogelijkheden of aanpassingen in het geval van dementie in de thuissituatie en van de ziekte van Parkinson.

Logopedie

De logopedist onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen die door hun ziekte problemen hebben gekregen op het gebied van spraak, taal, stem, of eten en drinken. Zo kan de spraakverstaanbaarheid verbeterd worden  of  het taalbegrip en de woordvinding worden getraind. Ook praktische zaken, zoals het schrijven van een boodschappenlijstje of brief,  telefoneren of lezen kunnen worden getraind. Indien nodig wordt er gezocht naar een ondersteunend communicatiemiddel. Bij slechthorenden cliënten kan spraakafzien (liplezen) worden getraind. Bij slikproblemen worden specifieke oefeningen aangereikt en adviseert de logopedist onder andere over aangepaste voeding. Onze logopedisten zijn aangesloten bij Parkinsonnet. Zij zijn eveneens gespecialiseerd in afasietherapie en taalproblemen die ontstaan bij dementie.

Diëtetiek

Een verantwoord eetpatroon draagt bij aan uw gezondheid. De diëtiste van Avoord geeft u graag advies over uw eetpatroon maar helpt ook mensen met voedingsgerelateerde problemen. Eventuele klachten kunnen hierdoor verminderen of zelfs worden voorkomen. U kunt hierbij denken aan overgewicht, diabetes mellitus, hoge bloeddruk of gewrichtsklachten. 

 

Naar boven