Behandeling & advies

Direct contact

Kunnen wij u helpen? Bel rechtstreeks het Cliënten Service Bureau via het gratis telefoonnummer 0800 - 220 0 220. Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen belt u voor spoed met 076 - 513 51 13.

Doorverwijzen naar Avoord

Bent u huisarts? Of werkt u als specialist in het ziekenhuis? Dan weet u als geen ander dat er allerlei redenen kunnen zijn om uw cliënt naar Avoord door te verwijzen.

Mogelijkheden

Welke vraag of behoefte aan hulp of zorg heeft uw cliënt? Wat is er al geregeld? Of nog niet? Samen diepen we die vragen uit en bespreken we wat er nodig is om dat geregeld te krijgen.

Medische screening

Elke dag wordt u een beetje ouder. Vaak zonder ernstige lichamelijke of geestelijke klachten. Bent u nieuwsgierig naar hoe het staat met uw geheugen? Of de conditie van uw brein? Zou u dat eens willen laten testen? Vraag dan via uw huisarts een screening bij één van onze specialisten ouderengeneeskunde aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Een screening is een lichamelijk en geestelijk onderzoek door een praktijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Meestal wordt dit aangevuld met onderzoek door een psycholoog of ergotherapeut. Het doel is dat duidelijk wordt welke lichamelijke of geestelijke beperkingen u eventueel heeft. Duidelijk wordt wat dit mogelijk voor gevolgen heeft op uw dagelijkse leven. En welke behandeling, hulp of zorg u nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Kunnen wij u helpen? Neem contact met ons op voor een afspraak of meer informatie.

Specialisten ouderengeneeskunde

Onze specialisten ouderengeneeskunde zijn:

Mw. K. Gillisse, tevens manager van de groep Behandeling en Advies
Mw. M. Brouwers
Mw. A. den Dulk, tevens Kaderarts Palliatieve Zorg
Dhr. H. den Hollander
Dhr. P. IJpelaar, tevens Coördinator Geriatrisch Centrum
Mw. C. Nieuwenhoff, tevens Kaderarts Geriatrische Revalidatie

Zij zijn te bereiken via 076-513 51 50 of via medisch.secretariaat@avoord.nl.

Praktijkverpleegkundige

Onze praktijkverpleegkundige is:
Mw. J. van Ineveld, op dinsdag en donderdag bereikbaar via 076-531 51 97 of j.van.ineveld@avoord.nl

Casemanager dementie

Kent of bent u iemand met geheugenproblemen? Woont u zelfstandig, zonder professionele hulp? En zou u wel wat advies en tips kunnen gebruiken? Onze casemanager dementie helpt mensen met geheugenproblemen, bijvoorbeeld door dementie. Samen met de cliënt en familie wordt thuis gezocht naar praktische oplossingen, zodat een verhuizing naar een andere veilige woonomgeving zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. In latere fasen van dementie kan de casemanager ook helpen bij het aanvragen van een indicatie voor thuiszorg of voor een indicatie om te verhuizen naar een kleinschalige, beschermde woonvorm voor mensen met geheugenproblemen. Lees hier verder over zorg en advies thuis bij dementie.

Bestaat er bij u of bij uw naaste behoeft aan verdere informatie over begeleiding bij dementie vul dan het aanmeldformulier Casemanager Dementie in. Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met u op. Ga hier naar aanmeldformulier Casemanager Dementie.

Kunnen wij u helpen? 
Bestaat er bij u of bij uw naaste behoeft aan verdere informatie over begeleiding bij dementie? Bel gratis met 0800 - 220 0 220 of vul via www.avoord.nl/dementie het ‘Aanmeldformulier Casemanager Dementie’ in. Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met u op. Indien nodig komt een casemanager dementie bij u thuis langs voor een gratis oriënterend gesprek voor huisbezoek. 

De casemanagers dementie zijn:
Mw. W. Brugman, w.brugman@avoord.nl, 06-51 72 35 94
Mw. J. Kouwenhoven, j.kouwenhoven@avoord.nl, 06-51 46 38 41

Coördinerend wijkverpleegkundige

De coördinerend wijkverpleegkundige werkt nauw samen met huisartsen in de regio Etten-Leur en Zundert. Zij gaat op verzoek van de huisarts op huisbezoek voor een screening van eventuele kwetsbaarheid van mensen thuis. Zij kan aan de hand van de screening verschillende soorten zorg inroepen als dat nodig is. Ze begeleidt ook mensen thuis die een hele complexe behoefte aan zorg hebben. In een multidisciplinair overleg met de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde van Avoord maar ook bij voorbeeld de apotheker kan zij bespreken wat er verder nodig is voor de toekomst.

De casemanager kwetsbare ouderen is:
Mw. R. Mulieddo, r.mulieddo@avoord.nl, 06-23 79 00 70

Paramedici

Onze paramedici zijn te bereiken op secretariaat.paramedici@avoord.nl, tel. 076-513 51 34.

Psychologische hulp

Het kan zijn dat u moeite heeft met het accepteren of verwerken van problemen rondom het ouder worden van u of uw partner. De psychologen van Avoord zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van dit proces. Daarbij kan de psycholoog van betekenis zijn bij een medische screening. Psychologische hulp is alleen beschikbaar voor mensen die in behandeling zijn bij een specialist ouderengeneeskunde van Avoord.

Psychologen: Mw. C. Bijl, Mw. M. Rijken, Mw. A. Lamper.

Ergotherapie

Het kan zijn dat u door een ziekte of een beperking een aantal activiteiten niet meer of niet naar wens kunt uitvoeren. Een ergotherapeut kan samen met u naar een oplossing zoeken zodat u deze activiteiten wel weer kunt uitvoeren, zo nodig op een aangepaste manier. U kunt hierbij denken aan alledaagse activiteiten: opstaan, douchen, eten en drinken, telefoneren of aan- en uitkleden. Onze ergotherapeuten hebben in het bijzonder kennis van mogelijkheden of aanpassingen in het geval van dementie in de thuissituatie en van de ziekte van Parkinson.

Ergotherapeuten: Mw. D. de Deugd, Mw. I. Gommers, Mw. F. van Hoek, Mw. M. Kooijman.

Logopedie

De logopedist onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen die door hun ziekte problemen hebben gekregen op het gebied van spraak, taal, stem, of eten en drinken. Zo kan de spraakverstaanbaarheid verbeterd worden  of  het taalbegrip en de woordvinding worden getraind. Ook praktische zaken, zoals het schrijven van een boodschappenlijstje of brief,  telefoneren of lezen kunnen worden getraind. Indien nodig wordt er gezocht naar een ondersteunend communicatiemiddel. Bij slechthorenden cliënten kan spraakafzien (liplezen) worden getraind. Bij slikproblemen worden specifieke oefeningen aangereikt en adviseert de logopedist onder andere over aangepaste voeding. Onze logopedisten zijn aangesloten bij Parkinsonnet. Zij zijn eveneens gespecialiseerd in afasietherapie en taalproblemen die ontstaan bij dementie.

Logopedisten: Mw. A. Dielemans, Mw. N. Schuurman.

Diëtetiek

Een verantwoord eetpatroon draagt bij aan uw gezondheid. De diëtiste van Avoord geeft u graag advies over uw eetpatroon maar helpt ook mensen met voedingsgerelateerde problemen. Eventuele klachten kunnen hierdoor verminderen of zelfs worden voorkomen. U kunt hierbij denken aan overgewicht, diabetes mellitus, hoge bloeddruk of gewrichtsklachten.

Diëtisten: Mw. J. Peeters, Mw. I. Notten.

Markt 6 advieswinkel voor 50+

Oud worden gaat vanzelf. Daar hoeven we niets voor te doen. Gezond oud worden, gaat niet vanzelf. Daar moeten we aan blijven werken. En ons op voorbereiden. Maar hoe? Waar moeten we allemaal aan denken om zonder zorgen oud te worden? En om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? En veilig?
Stap binnen bij advieswinkel Markt 6 voor op maat gesneden advies en ondersteuning!

Productwijzer

Wilt u weten welke arrangementen, producten en diensten bij Avoord mogelijk zijn? Lees dan onze Productwijzer!

Naar boven