Cliënttevredenheid

Er wordt dagelijks veel zorg verleend, echter worden cliënttevredenheidsonderzoeken vaak maar jaarlijks of zelfs tweejaarlijks uitgevoerd. Hierdoor worden vele waardevolle cliëntervaringen misgelopen.

Om waardevolle cliëntervaringen niet mis te lopen zijn we binnen Avoord op 1 mei 2017 gestart met een pilot waarbij op dagelijkse basis feedback wordt verzameld. Hierdoor kunnen we gericht en continu verbeteren. Door feedback, ervaringen en tevredenheid van cliënten te horen, krijgen ‘tevredenheid’ en de ‘ervaringen’ van cliënten automatisch meer focus. Immers, datgene waar we aandacht aan geven gaat groeien.

Resultaten

Resultaten clienttevredenheid januari - maart 2018

Werkwijze

Teams beschikken over iPads waarop vrijwilligers die de cliënten de vragen stellen, de vragenlijsten kunnen invullen. Elk team beschikt over een eigen dashboard, waarin resultaten direct zichtbaar zijn. Medewerkers kunnen de cliënten vervolgens laten weten wat er met hun antwoorden en suggesties wordt gedaan.

Positief

Het betreft een nieuwe manier van omgaan met tevredenheidsmetingen, waarbij de medewerkers en cliënten samen op een positieve wijze de zorg verder verbeteren. De applicatie stuurt op verbetermogelijkheden en niet op het verzamelen van cijfers. De applicatie komt in plaats van het tweejaarlijkse papieren tevredenheidsonderzoek en moet begin 2018 op alle locaties van Avoord in gebruik zijn genomen.

Resultaten

De zeven teams die aan de pilot hebben meegewerkt, hebben mooie resultaten gehaald. In totaal hebben zij 204 cliëntervaringen ontvangen, waarbij de cliënten het team een gemiddelde waardering geven van een 7,9 en een gemiddelde NPS (aanbeveling) van +8.

Complimenten

Tijdens de pilot hebben we onze cliënten een viertal vragen gesteld, waaronder de vraag: ‘Wat is uw meest positieve, mooie, fijne of bijzondere ervaring met uw zorgteam of Avoord Zorg en Wonen?’

Een aantal reacties van onze cliënten op deze vraag:

“Ik voel me weer veilig, verzorgd en deel van een groep. Ik ben weer om mensen gaan geven.” - Een bewoner van een woongroep.

“Het is gewoon steengoed, ik zou niet weten hoe ik het anders moet zeggen. Ik voel me thuis en veilig. Jullie zetten je beste beentje voor. Altijd een lach op het gezicht. De paar jaren die ik nog heb hoop ik zo te kunnen blijven leven.” - Een cliënt van Avoord AanHuis.

“Positiviteit, persoonlijke aandacht en zorg in een voor mij zeer moeilijke situatie. Ik ben ernstig ziek en ervaar hier een stukje menselijkheid.” - Een cliënt van tijdelijk verblijf.

ZorgkaartNederland

Wilt u ons beoordelen? Dan kunt u dit doen via de landelijke website van ZorgkaartNederland.nl. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website Patiëntenfederatie Nederland.

Vragenlijst IGZ

In oktober 2016 heeft de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) risico-indicatoren uitgevraagd bij alle VVT-instellingen in Nederland. Avoord wil graag transparant zijn over de kwaliteit en heeft alle gegevens aangeleverd. De vragenlijst (inclusief toelichting) en de aangeleverde antwoorden treft u onderstaand per locatie aan (PDF-bestanden). Omdat wij van mening zijn dat een toelichting noodzakelijk is om de antwoorden goed te kunnen plaatsen, hebben wij ervoor gekozen om op onze website een uitgebreide toelichting te geven. Deze treft u hierbij aan.

Toelichting vragenlijst IGZ       
Vragenlijst Marianahof             
Vragenlijst Kloostergaard
Vragenlijst de Willaert             
Vragenlijst Contrefort                
Vragenlijst Rijserf
Vragenlijst het Anbarg
Vragenlijst Franciscushof

 

 

 

 

Naar boven