Vrienden van Avoord

Zaken die het leven aangenaam maken. Vrienden van Avoord neemt daarin het voortouw. Deze stichting van betrokken mensen dragen de cliënten van Avoord een warm hart toe. Dat uit zich onder andere in het organiseren van bijzondere evenementen. Bijvoorbeeld om wensen uit te laten komen die worden opgehangen in de Wensboom. Verschillende wensen zijn al gerealiseerd zoals de aanschaf van een duofiets, piano, een audiovisuele installatie en een leeftuin. Maar ook heel persoonijke wensen zoals een bezoek aan familie elders in het land, of een bezoek aan NAC.

Wilt u graag meer informatie? Of wilt u ons financieel steunen? Bel ons via 076  532 50 00 of neem contact met ons op via het contactformulier

Een (anonieme) donatie is ook welkom op bankrekeningnummer: NL22 RABO 0174 8473 00 t.n.v. Vrienden van Avoord, te Etten-Leur. 

Stuurt u liever een brief? Dat kan t.a.v. Vrienden van Avoord, postbus 10.001 4870 PH Etten-Leur.

Uitgeoefende activiteiten van Vrienden van Avoord

  • Kerst- en oud en nieuw vieringen op alle locaties
  • Optreden van Willeke Alberti
  • Wensen vervult uit de wensboom op diverse locaties
  • Bijdrage aan akoestische spanwanden
  • Aanschaf van “tovertafel”(activerend spel voor zorginstelling) en “CRDL” (De CRDL (cradle) is een interactief zorginstrument dat een nieuwe vorm van contact mogelijk maakt door aanraking tussen mensen te vertalen in geluid. Door fysiek contact speels en onderzoekend te benaderen omzeilt de CRDL bestaande conventies rond aanraking.)
  • Rolstoel met duwondersteuning
  • Narrowcastingplayers

De doelstelling van Vrienden van Avoord

De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan cliënten in de zorgvoorzieningen, die behoren tot het werkgebied van de te Etten-Leur gevestigde “Stichting Avoord” middels het verhogen van de leefsfeer van die cliënten alsmede het beheren en vergaren van financiële middelen voor de niet-subsidiabele activiteiten waarvoor de “Stichting Avoord” voornoemd geen of ontoereikende middelen ter beschikking heeft en het uitvoeren van de overige taken, eventueel betaald, in het kader van de (ouderen)zorg, die mogelijk niet passen binnen de reguliere werkzaamheden van de stichting.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2018 en 2019 zijn ondersteunen van activiteiten van cliënten van Avoord in zowel een intramurale als extramurale verblijfssituatie.

Bestuurssamenstelling

Johan Staes - voorzitter
Monique Rombouts
Henry de Bruijn
Harry Sep
Bernice Stadhouders
Martin den Hartog
Henny Verschuren - secretaris

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding 

Overige gegevens

Jaarrekening 2017 - Balans

Jaarrekening 2017 - Winst- en verliesrekening

Jaarrekening 2016 - Balans

Jaarrekening 2016 - Winst- en verliesrekening

Jaarrekening 2015 - Balans

Jaarrekening 2015 - Winst- en verliesrekening

Het fiscaal nummer van Vrienden van Avoord is 8101.75.095.

Naar boven