Keurmerken

Behaalde keurmerken

2007 - Toekenning HKZ-certificaat
2010 - Hercertificering HKZ
2011 - Certificering Rijserf Zorgeloos Wonen, Corona wonen
2012 - Certificering De Willaert Zorgeloos Wonen, Corona Wonen
2012 - Certificering Het Anbarg Zorgeloos Wonen, Corona Wonen
2013 - Certificering Kloostergaard Zorgeloos Wonen, Corona Wonen
2013 - Certificering De Willaert Kleinschalig Wonen, Corona Wonen
2013 - Certificering Rijserf Kleinschalig Wonen, Corona Wonen
2013 - Certificering Het Anbarg Kleinschalig Wonen, Corona Wonen
2013 - Certificering Contrefort Kleinschalig Wonen, Corona Wonen
2013 - Hercertificering HKZ
2014 - KAD-keurmerk
2015 - Zorg met Sterren, locatie Het Anbarg
2015 - Zorg met Sterren, locatie Rijserf
2015 - Zorg met Sterren, locatie De Willaert
2015 - ANBI-status
2016 - Keurmerk Palliatieve Zorg, hospice Marianahof

Bezoek & hygiëne

 

Advies voor bezoekers aan Avoordlocaties

Ouderen zijn gevoeliger voor voedselinfecties omdat ze van nature een lagere weerstand hebben. Wanneer zij een voedselinfectie hebben, is dat heftiger en gevaarlijker. Ook duurt het herstel vaak langer. Als zorginstelling moet Avoord vanuit de overheid voldoen aan regels voor voedselveiligheid.
Het is van belang dat ouderen kunnen blijven genieten van lekker eten, dat de medewerkers van Avoord zicht hebben op het veilig bewaren en bereiden daarvan en dat onnodige risico’s op voedselveiligheid worden voorkomen. Of iemand nu zelfstandig woont of in een kleinschalige woonvorm, met deze tips behoeden we hen samen met hun familie en bezoek voor onnodig ongemak:

 1. Kijk thuis de houdbaarheidsdatum en versheid van voedingsmiddelen na die u wilt meenemen als u op bezoek gaat. Dit geldt ook voor dranken.
 2. Houdt de voedingsmiddelen koel totdat u op bezoek gaat. Ook onderweg.
 3. Heeft u voedingsmiddelen voor een bewoner bij? Meld dit dan bij een van onze medewerkers. Zij zullen u aangeven hoe u het product kunt bestickeren met de ‘datum van die dag’ en welke informatie op de sticker moet staan. Voedingsmiddelen zonder die speciale sticker, mogen we maximaal 1 dag bewaren. Daarna moeten we deze op last van de Inspectie uit de koelkast verwijderen.
 4. Wilt u bij ons eten bereiden? Overleg dit dan even met onze medewerkers. Zij  leggen graag uit wat daaronder wordt verstaan.
 5. Bent u op bezoek? Let op de hygiëne van uw handen. Zorg dat u uw handen wast vòòr het bereiden van eten en vòòr het eten zelf. Was uw handen ook altijd na toiletbezoek, het bereiden van rauw vlees, vis, gevogelte, vis en groenten, en na niezen of hoesten of het snuiten van uw neus.

ANBI-STATUS

Avoord heeft de ANBI-status toegekend gekregen. Dit betekent dat eenieder die een uitkering ontvangt, bij Avoord vrijwilligerswerk kan komen doen zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering.

 

Corona Wonen

Avoord vindt service en gastvrijheid in de zorg heel belangrijk. Daarom is Avoord lid van Corona Wonen. Corona Wonen is de initiatiefnemer van kwaliteitskeurmerken in de zorg als 'Zorgeloos Wonen', 'Kleinschalig Wonen' en 'Actief Wonen'. Avoord heeft als eerste en vooralsnog als enige zorginstelling in Nederland in de categoriën 'Zorgeloos Wonen' en 'Kleinschalig Wonen' in totaal acht gouden keurmerken toegekend gekregen.

 

 • Het Anbarg, Etten-Leur
 • Contrefort, Etten-Leur
 • Rijserf, Rijsbergen
 • De Willaert, Zundert

 • Het Anbarg, Etten-Leur
 • Kloostergaard, Etten-Leur
 • Rijserf, Rijsbergen
 • De Willaert, Zundert 

HKZ

Avoord beschikt sinds 2007 over een HKZ keurmerk. Dit betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Avoord voldoet aan de HKZ-normen. Deze normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Er worden eisen gesteld aan het gehele primaire proces: de ontvangst, indicatie, de uitvoering van diensten, evaluatie en nazorg. Om het certificaat te behouden, laat Avoord zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen. Elke drie jaar wordt Avoord vanuit HKZ zelf getoetst. In 2013 is het certificaat opnieuw voor drie jaar verlengd.

KAD-Keurmerk


Dit keurmerk is toegekend aan Avoord omdat het voldoet aan de criteria voor plaagdierbeheersing. Avoord is daarme de eerste zorginstelling in Nederland die dit keurmerk heeft behaald.

 

Keurmerk Palliatieve Zorg

Hospice Marianahof toont met dit keurmerk aan verantwoord en kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen aan haar gasten. Het hospice is de 21e locatie van 141 hospices in Nederland die dit keurmerk hebben toegekend gekregen en het eerste hospice in de regio Breda-Roosendaal.

 

Zorg met Sterren

Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de gastvrijheidszorg. Het doel is de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten te verbeteren door het stimuleren van goede gastvrijheidszorg.
Verschillende locaties van Avoord zijn ook in 2015 gewaardeerd met meerdere sterren. Kijk op Zorg met Sterren voor meer informatie.

 

Naar boven