SOCAV projecten

SOCAV intramuraal
SOCAV is van 2015-2017 ontwikkeld en uitgetest bij de PG woongroepen op locaties Rijserf (Rijsbergen), Franciscushof (Etten-Leur) en dagbesteding De Passage (Etten-Leur). Medewerkers en mantelzorgers werden geschoold over wat dementie is en welke gevolgen het kan hebben voor de client en zijn naasten. Daarna volgde een coachingstraject waarbij medewerkers en mantelzorgers geleerd werd om de wensen van de cliënt te achterhalen en de regie bij de cliënt te leggen. Ondertussen werden gegevens verzameld over de effectiviteit van deze nieuwe zorgaanpak voor het welzijn van de cliënten en de verandering in werkprocessen en organisatiecultuur die nodig zijn voor succesvolle implementatie en borging. Resultaten laten zien dat de tevredenheid van cliënten over het voeren van eigen regie is vergroot. Daarnaast geven mantelzorgers aan dat SOCAV hen handvatten biedt over hoe ze op een waardevolle manier met hun naaste kunnen blijven communiceren.

“Dankzij SOCAV werd de tijd met mijn dementerende moeder mooier” - Een mantelzorger.

Verder bleek dat de SOCAV aanpak een verandering in de zorgmentaliteit teweeg brengt.

“Bewoners worden blijer, dus daar krijg je als zorgmedewerker energie van. De inhoud van het werk is meer betekenisvol geworden. We beleven nu veel meer mooie momenten met elkaar.” - Een verzorgende van Rijserf

In de loop van het project richtten zorgprofessionals en mantelzorgers zich steeds meer naar de waardes die ten grondslag liggen aan SOCAV en goede zorgverlening.

Mooie resultaten die vragen om vervolg. We denken nog meer te kunnen halen uit SOCAV en willen dit concept verder doorontwikkelen. Dit doen we door op bestaande SOCAV locaties de aanpak beter in te bedden en naast zorgmedewerkers en mantelzorgers, ook behandelaars te scholen. 

SOCAV in de thuiszorg
Avoord en de onderzoekers verwachten dat het effect van SOCAV op zowel cliënten als mantelzorgers groter zal zijn, als zij in een eerdere fase van de dementie volgens de SOCAV aanpak worden benaderd en begeleid. Door nog thuiswonende cliënten met dementie te ondersteunen in het voeren van eigen regie en dagelijkse vaardigheden verwachten we de bij cliënten een hogere mate van welbevingen en betrokkenheid te realiseren wat het welzijn verhoogd. Dit vertaald zich mogelijk in  grotere tevredenheid over het voeren van de eigen regie, minder depressieklachten en mogelijk langer zelfstandig functioneren. Ook verwachten we een afname van depressieklachten en overbelasting bij mantelzorgers door ze te informeren over de ziekte en de (veranderende) communicatiemogelijkheden/ omgangsvormen die mogelijk zijn met hun naaste.

Dit project wordt naar verwachting begin 2019 opgestart in Rijsbergen.

Naar boven