Overige innovatieve projecten

Sociaal klimaat Rijserf
Een studente HBO-V van Avans Hogeschool voert haar afstudeeropdracht uit op locatie Rijserf van Avoord. Haar onderzoek richt zich op het sociaal welbevinden van de bewoners van Rijserf. De resultaten van haar onderzoek zullen aanknopingspunten geven om een prettig sociaal klimaat te creëren voor de bewoners, met als doel aangenamer en gezonder te wonen bij Avoord.

Muziek en Welzijn
"Dhr. A loopt erg veel over de gangen. Hierbij loopt hij over de voegen van de tegels. Dit gedrag is verklaarbaar omdat hij vroeger een stratenmakersbedrijf had waarbij het zand in de voegen gelopen werd. Dhr. A komt moeilijk uit zijn woorden omdat hij afasie heeft ten gevolge van een hersenbloeding. Hierdoor kan hij zich niet altijd goed uitdrukken wat woede aanvallen tot gevolg heeft. Toen een medewerkster met een groep bewoners aan tafel ging zitten om liedjes van vroeger te gaan zingen, kwam dhr. erbij zitten en ging uit volle borst meezingen. Dhr. A. glunderde en had geen moeite om op de juiste woorden te komen. Na het zingen bleef het positieve effect; Dhr. was goedgehumeurd, bleef bij de groep zitten en probeerde contact te maken."

Verpleegkundige Nicole onderzocht hoe muziek bijdraagt aan het welzijn van bewoners van PG woongroepen op Rijserf. Na haar onderzoek kon zij gerichte adviezen uitbrengen hoe "muziek op maat" aangeboden kan worden bij de bewoners.

Naar boven