Kwaliteit

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd en dit vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de zorg. Het kader biedt ruimte om een eigen invulling te geven aan zorg en ondersteuning, maar stelt tegelijkertijd ook concrete eisen. In het kwaliteitsverslag laten we zien wie we zijn en wat we belangrijk vinden. We geven een beeld van de wijze waarop wij kwaliteit van zorg geven, waar we succesvol zijn, maar ook waar onze uitdagingen afgelopen jaar hebben gelegen.

In juli 2018 publiceren wij hier het kwaliteitsverslag. 

Naar boven