SOCAV

Wetenschappelijk neuro-cognitief onderzoek levert continu nieuwe inzichten op. Zo weten we inmiddels beter hoe om te gaan met de beperkingen van (versnelde) cognitieve achteruitgang in het dagelijkse functioneren. Echter, weinig van deze nieuwe inzichten vinden hun weg naar de praktijk. Avoord wil een (academische) werkplaats zijn en in de dagelijkse zorg de nieuwste behandelmethoden inzetten; daarbij zet Avoord vooral in op behoud en opnieuw aanleren van vaardigheden. Op die manier behouden mensen met cognitie problemen veel regie-mogelijkheden, ook als cognitieve achteruitgang overgaat in dementie.

Onze best practice op dat gebied heet SOCAV, dat staat voor:

- Spiegelen

- Optimaliseren

- Compenseren

- Aanleren van Vaardigheden

SOCAV is een samenkomst van wetenschappelijke inzichten uit verschillende nationale en internationale hersenonderzoeken uit afgelopen jaren. De focus ligt op het beter uitnutten van mogelijkheden die de kleine hersenen bieden. Met spiegelen, optimaliseren, compenseren en opnieuw leren, werken medewerkers van Avoord samen met de cliënt hieraan. SOCAV is tot stand gekomen in samenwerking met wetenschappers aan universiteiten van VU, Radboud UMC en Tilburg. Op drie locaties; Franciscushof in Etten-Leur, Rijserf in Rijsbergen en op de Psychogeriatrische dagopvang de Passage wordt de SOCAV methode inmiddels succesvol toegepast.

Nieuw zicht op normaal leven voor mensen met dementie de multidicipinaire aanpak van SOCAV

De mens wordt steeds ouder. De eerste mens die 150 wordt, zou al geboren zijn  (Grey et al., 2007). De kans op dementie is het grootst onder ouderen. In 2013 kende Nederland 2,4 miljoen ouderen van 65 jaar en ouder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal mensen met dementie werd in 2014 door Alzheimer Nederland al geschat op ruim 260.000. Van deze mensen wonen circa 50.000 mensen in een zorginstelling.

Dementie is een complexe aandoening, niet in de laatste plaats omdat andere chronische aandoeningen ook toenemen bij het ouder worden, zoals hart- en vaataandoeningen, artrose, bepaalde vormen van kanker. Er is nog opvallend weinig aandacht voor de fysiologische gevolgen van het ouder worden van het menselijk lichaam en de invloed van chronische aandoeningen en dementie op het ouder wordende lichaam. In de zorg voor mensen met dementie ligt de aandacht en nadruk vooral op welbevinden. Bij SOCAV kiezen we bewust voor een multidisciplinaire benadering van de fysiologie van het ouder wordende lichaam, de gevolgen van dementie voor dat lichaam en de sociale benadering. Wat levert dat op?

Herstelzorg

Mensen met dementie die voor beschermd wonen in aanmerking komen, hebben al een lange weg van verlies achter de rug. Beetje bij beetje zijn ze vaardigheden kwijtgeraakt. Soms hebben naasten zelfs het gevoel dat hun persoonlijkheid is veranderd. Of is het lastig geworden om met elkaar in gesprek te komen. Tot voor kort dachten we dat er voor mensen met dementie niet veel meer mogelijk was dan een zo goed mogelijke verzorging. Dankzij nieuwe inzichten uit neurocognitief onderzoek weten we nu beter. 
Herstelzorg is heel goed mogelijk. In de beginfase van dementie, maar ook later in het proces, valt er nog veel te winnen. Door gebruik te maken van routines die opgeslagen liggen in ons langetermijngeheugen kunnen veel vaardigheden worden teruggehaald. Sinds het najaar van 2015 wordt hier intensief aan gewerkt op drie locaties van Avoord, in samenwerking met een team van wetenschappers.​

Hoe nu verder?

Na twee jaar onderzoek zijn de gevonden resultaten bemoedigend. De uitkomsten geven een positieve trend aan. Ook in de praktijk geven mantelzorgers en medewerkers aan dat ze verschil ervaren. Wel is nog verder onderzoek nodig om dit objectief vast te stellen.

Avoord pakt deze opdracht met twee handen aan. Met de betrokken universiteiten worden plannen gemaakt om in 2018 het onderzoek verder vorm te geven. En heeft samen met het kenniscentrum Vilans het kennisnetwerkdementie opgericht. Hier hebben naast Avoord nog 6 andere zorgaanbieders zicht verenigd om de dagelijkse zorg voor de mens met dementie te verbeteren.

Avoord wil onderzoek een prominente plaats geven binnen de organisatie. Om dit te bereiken treed Avoord toe tot Topcare. Avoord treed als eerste toe op het gebied van dementie. Samen met de huidige kennispartners maar mogelijk ook met andere onderzoeksinstituten wil Avoord de wetenschap gebruiken, vragen vanuit de praktijk van alledag op een wetenschappelijk onderbouwde basis te beantwoorden. Hierdoor ontvangen de cliënten van Avoord en hun naasten zorg, die is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Wat is Topcare?

Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen, – en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten – continu te verbeteren. Om dit doel te bereiken zet Stichting Topcare zich in voor het ontwikkelen van een onderzoekscultuur in de langdurige zorg: systematische kennisontwikkeling en effectiviteitsmeting door onderzoek. Wat werkt wel en wat werkt niet? Om zorgorganisaties hierbij te ondersteunen, informeert en adviseert Stichting Topcare zorgorganisaties. Zorgorganisaties die voldoen aan de Topcare criteria op het gebied van onder andere onderzoek, kennisdeling en samenwerking met cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners in de keten, ontvangen het Topcare predicaat: waarborg voor de beste zorg. Voor meer informatie: http://topcare.nl/.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met één van de medewerkers van het programma bureau; Sharissa Corporaal programmamanager Onderzoek & Innovatie of Ralf Huijbregts programma coördinator.

 

Op 9 januari 2017 heeft Avoord het SOCAV symposium georganiseerd. Hier zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Voor een korte impressie kijk op: https://www.socav.nl.

 

 

 

 

Naar boven