Onderzoek & innovatie

Avoord investeert in onderzoek en innovatie binnen de langdurige zorg. Samen met enthousiaste, nieuwsgierige medewerkers, cliënten en mantelzorgers worden onderzoeksprojecten opgezet. Dit onderzoek leidt tot innovatie en verbetering van onze zorgverlening. 

Voor extra informatie of vragen over onze onderzoeksprojecten kunt u contact opnemen met Sharissa Corporaal (Programmamanager Onderzoek & Innovatie) of Ralf Huijbregts (Programmacoördinator Onderzoek & Innovatie).

Wat is Topcare?

Stichting Topcare heeft als doel de zorg binnen de verpleeghuissector voor Topcare cliëntengroepen, – en hiermee de kwaliteit van leven van de cliënten – continu te verbeteren.

Om dit doel te bereiken zet Stichting Topcare zich in voor het ontwikkelen van een onderzoekscultuur in de langdurige zorg: systematische kennisontwikkeling en effectiviteitsmeting door onderzoek. Wat werkt wel en wat werkt niet? Om zorgorganisaties hierbij te ondersteunen, informeert en adviseert Stichting Topcare zorgorganisaties. 

Zorgorganisaties die voldoen aan de Topcare criteria op het gebied van onder andere onderzoek, kennisdeling en samenwerking met cliënten, mantelzorgers en andere zorgverleners in de keten, ontvangen het Topcare predicaat: waarborg voor de beste zorg.

Avoord is met locatie Rijserf Topcare erkend met cliëntengroep Dementie.

Dementie onderzoek

Avoord richt zich op onderzoek bij dementiezorg. De verschillende projecten hebben het doel effectieve methodes te ontwikkelen om de eigen regie en dagelijkse vaardigheden van mensen met dementie te verbeteren.

Er lopen momenteel verschillende grote en kleine onderzoeksprojecten binnen Avoord. Hieronder vindt u een overzicht.

SOCAV

SOCAV herstelzorg, een uniek nieuw zorgconcept voor mensen met dementie, ontwikkeld door Avoord in samenwerking met Radboudumc (IQ Healthcare) en Tilburg University. Het uitgangspunt is het vergroten van de eigen regie en functioneel reactiveren van strategieën die opgeslagen liggen in het langetermijngeheugen en gebruik maken van routines die zijn opgeslagen in de kleine hersenen. SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren, Aanleren van Vaardigheden.

Klik hier om meer te lezen over de SOCAV projecten binnen Avoord. 

Overige onderzoeksprojecten

Avoord moedigt medewerkers en studenten aan om onderzoeksprojecten vorm te geven en uit te voeren. Klik hier voor een overzicht van verschillende projecten die binnen Avoord lopen of zijn afgerond.

Naar boven