SOCAV

Wetenschappelijk neuro-cognitief onderzoek levert continu nieuwe inzichten op. Zo weten we inmiddels beter hoe om te gaan met de beperkingen van (versnelde) cognitieve achteruitgang in het dagelijkse functioneren. Echter, weinig van deze nieuwe inzichten vinden hun weg naar de praktijk. Avoord wil een (academische) werkplaats zijn en in de dagelijkse zorg de nieuwste behandelmethoden inzetten; daarbij zet Avoord vooral in op behoud en opnieuw aanleren van vaardigheden. Op die manier behouden mensen met cognitie problemen veel regie-mogelijkheden, ook als cognitieve achteruitgang overgaat in dementie.

SOCAV is een samenkomst van wetenschappelijke inzichten uit verschillende nationale en internationale hersenonderzoeken uit afgelopen jaren. Het staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. De focus ligt op het beter uitnutten van mogelijkheden die de kleine hersenen bieden. Met spiegelen, optimaliseren, compenseren en opnieuw leren, werken medewerkers van Avoord samen met de cliënt hieraan.

SOCAV is tot stand gekomen in samenwerking met wetenschappers aan universiteiten van VU, Radboud UMC en Tilburg. Op twee locaties; Franciscushof in Etten-Leur en Rijserf in Rijsbergen wordt de SOCAV methode inmiddels succesvol toegepast. 

Meer informatie over SOCAV: www.socav.nl.

 

 

Naar boven