Zelfregie, Respect en Samen Leven

Uit het Hart voor ú

Ieder mens zien we als een uniek persoon. We respecteren de cliënt zoals hij is; met zijn levensgeschiedenis, gewoontes en bijzonderheden.
De cliënt deelt zijn leven met vele anderen. Wij spannen ons in om dit te allen tijde in stand te houden. In de wijk én wanneer iemand bij Avoord woont. Bij wat we doen vragen we wat ú belangrijk vindt.

We werken aan maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten

Dit doen we door te handelen naar onze drie kernwaarden: zelfregie, respect en samen leven.

Zelfregie -> Kunnen zijn wie je bent. We respecteren en stimuleren zelfregie, ook als dit moeilijk is. We ondersteunen bij het maken van keuzes en zoeken samen naar een oplossing. We denken hierbij in mogelijkheden, naar wat wél kan.

Respect -> Wederzijds respect is belangrijk. Goed communiceren is essentieel. Luisteren, begrip voor elkaar en bouwen aan wederzijds vertrouwen zijn daarom voor ons vanzelfsprekend.

Samen Leven -> Samen Leven is de basis voor onze zorg. Cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en medewerker geven samen invulling aan de zorg. Daarom ondersteunen en betrekken we actief de mantelzorg bij de zorg voor hun naaste. We bouwen een goed contact op en bereiden voor op wat komen gaat. 

Naar boven