Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Avoord respecteert de privacy van bezoekers aan avoord.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die bezoekers verschaffen vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Bezoekgegevens
Van avoord.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op avoord.nl. In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of wanneer bezoekers anderszins contact hebben met Avoord via avoord.nl, legt Avoord algemene gegevens vast zoals in geval van het sollicitatie- en contactformulier. Deze gegevens dragen bij aan een goede dienstverlening aan de bezoekers van avoord.nl en een optimale werking van de website.

Links naar andere websites
Op pagina’s van avoord.nl wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van andere partijen en naar social media. Avoord kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door die betreffende partijen. De voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van Avoord.

Google Analytics
Avoord maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers avoord.nl gebruiken en heeft Google Analytics-functies ingeschakeld ten behoeve van het verkrijgen van demografische- en interesserapporten. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie. Avoord heeft hier geen invloed op. Bezoekers kunnen zichzelf uitsluiten van opname in de websiteanalyse van avoord.nl door gebruik te maken van de Browser Add-on.

Afbeeldingen en informatie
Afbeeldingen op avoord.nl zijn niet rechtenvrij. Overige informatie op avoord.nl mag vrij verspreid en gedeeld worden. Hoewel Avoord de grootst mogelijke zorg besteedt aan de inhoud van avoord.nl, kunnen bezoekers hier geen rechten aan ontlenen.

Cookies
Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op apparaten worden gedownload door de website die een persoon op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website, zoals avoord.nl, zorgen cookies ervoor dat het apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan die website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Bij een bezoek aan avoord.nl geven bezoekers akkoord dat Google cookies op hun apparaat plaatst. Google legt de informatie die zij via cookies heeft verzameld naast overige informatie die bezoekers over zichzelf hebben verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in het privacybeleid van Avoord staan vermeld als onderdeel van de websiteanalyse. Bezoekers kunnen deze cookies uitzetten via de browser. Raadpleeg daarvoor bijvoorbeeld tips van de Consumentenbond. Mogelijk kunnen bezoekers daarna sommige delen van avoord.nl niet (correct) gebruiken.

Solliciteren bij Avoord - via avoord.nl en werkenbij-avoord.nl
Gegevens van sollicitanten
Avoord verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en /of aangehechte CV’s via werkenbij-avoord.nl. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, adres, taal, etc.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.).
Avoord verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. 

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten
Avoord kan bepaalde gegevens van sollicitanten onthullen aan derde partijen die diensten aan Avoord leveren. Bijvoorbeeld een assessment bureau, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de uitvoering van het werving- en selectieproces.
Avoord verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. Avoord kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld de bevoegde opsporingsautoriteiten.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten
Avoord bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Gegevens van sollicitanten bij Avoord blijven bewaard voor toekomstige mogelijkheden. De gegevens worden enkel gebruikt om sollicitanten en vacatures aan elkaar te koppelen. Zo kan een kandidaat na een eerdere afwijzing toch voor een toekomstige baan bij Avoord in aanmerking komen. Mocht je als sollicitant niet willen dat Avoord je CV en overige gegevens bewaard verzoeken we dit per mail naar secretariaat.poo@avoord.nl door te geven. Je ontvangt dan een bevestiging dat je gegevens uit ons systeem verwijderd zijn. 

Wijzigingen
Avoord behoudt zich het recht voor het privacy- en cookiebeleid aan te passen.
Deze versie is opgesteld op 20 september 2017. 

 

Naar boven