Medisch specialistische verpleging thuis

Wordt u op binnenkort ontslagen uit het ziekenhuis? En heeft u nog een tijdje medische zorg thuis nodig? Bijvoorbeeld voor pijnbestrijding, complexe wondzorg? Schakel dan de medisch specialistische verpleging thuis van Avoord in (MSVT). Het gaat om specialistische zorg die onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist van het ziekenhuis wordt verleend door verpleegkundigen van Avoord. Ons team is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Kunnen wij u helpen? Neem dan contact met ons op.

Naar boven