Avoord

Thuis bij Avoord

Stel dat u, of iemand in uw omgeving, vroeg of laat hulp of zorg nodig heeft? Neem dan contact op met Avoord. Want wij zijn thuis in moderne ouderenzorg. Regie behouden over uw eigen leven is ons uitgangspunt. Avoord is uw zorgaanbieder in de gemeenten Etten-Leur, Zundert en omstreken. We zijn gespecialiseerd in zorg, dementiezorg, (medische specialistische) thuiszorg, welzijn en palliatieve zorg thuis of in ons highcare hospice. 

Wat vindt ú belangrijk?

Misschien denkt u er wel eens over na hoe het zou zijn om oud te worden? Of om zorg nodig te hebben? Stelt u zich eens voor dat u dan zelfstandig zou kunnen blijven wonen. En anderen blijven ontmoeten als u dat wilt. Terug kunnen vallen op goede zorg als dat nodig is en zelf blijven bepalen hoe uw dag eruitziet. Met datgene wat belangrijk is voor u. U wilt zelf uw keuzes blijven maken. Een zorgaanbieder die dat ook belangrijk vindt, is Avoord. Niet voor niets is onze visie: 'Wat vindt ú belangrijk?'. We zien u als een uniek persoon. Bij wat we doen vragen we u wat ú belangrijk vindt. 

Wij werken aan maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten

Dat is onze missie. Dit doen we door te handelen naar onze drie kernwaarden: zelfregie, respect en samen leven. Deze waarden hebben betekenis voor onze cliënten,
medewerkers en de organisatie.

Zelfregie -> Kunnen zijn wie je bent. We respecteren en stimuleren zelfregie, ook als dit moeilijk is. We ondersteunen bij het maken van keuzes en zoeken samen naar een oplossing. We denken hierbij in mogelijkheden, naar wat wél kan.

Respect -> Wederzijds respect is belangrijk. Goed communiceren is essentieel. Luisteren, begrip voor elkaar en bouwen aan wederzijds vertrouwen zijn daarom voor ons vanzelfsprekend.

Samen Leven -> Samen Leven is de basis voor onze zorg. Cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en medewerker geven samen invulling aan de zorg. Daarom ondersteunen en betrekken we actief de mantelzorg bij de zorg voor hun naaste. We bouwen een goed contact op en bereiden voor op wat komen gaat. 

Naam en logo

De naam ‘Avoord’ symboliseert een veilige overgang van zelfstandig wonen, naar wonen met zorg in een veilige omgeving. De naam is samengesteld uit het woord ‘voorde’ en de naam van het riviertje de Aa. 'Voorde' betekent ‘een veilige doorwaadbare plaats in een rivierbedding’. Zo maken wij ook in onze naam duidelijk dat Avoord met u meegroeit in de veranderende behoefte aan ondersteuning die u heeft. In ons logo ziet u dat samenspel ook terug:
Het blauw staat symbool voor de rivier de Aa. Het groen staat symbool voor onze groene veilige overgang in de rivierbedding. Het donkerblauw is de verbinding tussen de plaatsen Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert: ons primaire werkgebied. Samen zijn we één geheel.

Historie

De geschiedenis van Avoord begint in september 2001 met de lancering van de naam Avoord Zorg en Wonen.
Onze oorspronkelijke geschiedenis kent een aantal verschillende startpunten: het St.-Elisabethshuis in Etten-Leur, Huize Elisabeth in Zundert, Rijserf in Rijsbergen en Stichting San Francesco in Etten-Leur. 
Het St. Elisabethshuis in Etten-Leur werd in 1886 als ziekenhuis en gasthuis opgericht en was oorspronkelijk gevestigd aan het Oderkerkpark in Etten-Leur. In 1889 werd in Zundert Huize Elisabeth geopend.
Die locatie werd later onderdeel van Avoord als locatie De Willaert. Rijserf werd in 2003 onderdeel van Avoord en voor stichting San Francesco, het voormalige klooster verpleeg- en verzorgingshuis, was dat in 2005.

Feiten en cijfers

Elke dag staan meer dan 1000 medewerkers van Avoord voor 1000 cliënten klaar. Ruim 700 gedreven vrijwilligers zetten zich in voor onze cliënten op onze locaties en in de wijk.

Gegevens personeelsbestand Kwaliteitskader 2017

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

2017

Jaarbeeld 2017

Jaarverslag Raad van Toezicht 2017

Jaarverslag Cliëntenraad 2017

Jaarverslag Ondernemingsraad 2017

Jaarverslag Raad van Bestuur 2017

Jaarrekening 2017

2016

Jaardocument 2016 - Avoord Zorg en Wonen

 

Naar boven