Mail ons Bel ons

Overige onderzoeksprojecten

Avoord moedigt medewerkers en studenten aan om onderzoeksprojecten vorm te geven en uit te voeren. Bekijk hieronder een overzicht van verschillende projecten die binnen Avoord lopen of zijn afgerond.

Verbinding tussen palliatieve zorg en dementiezorg

Het nemen van (behandel)beslissingen bij een persoon met een vorm van dementie, wordt in de palliatieve fase vaak door een familielid en/of partner gedaan. Maar wat als de beslissing niet in het belang of de wens is van de bewoner met dementie? Hoe ga je hier als zorgverlener professioneel mee om? Dit is het onderwerp van een onderzoek van Moniek Mathijssen, verpleegkundige bij Avoord, in samenwerking met Michael Echteld, Lector Zorg rond het Levenseinde bij Avans Hogeschool Breda.
 

Palliatieve fase

In de palliatieve fase bij een cliënt met dementie kan het voorkomen dat beslissingen die door naasten van een cliënt worden gemaakt, conflicteren met de visie van het zorgteam en de wens van de cliënt. Dit kan resulteren in een langere lijdensweg voor de cliënt.
 

Onderzoek palliatieve zorg

Moniek Mathijssen, recent afgestudeerd palliatieve zorg verpleegkundige, doet onderzoek naar de verbinding tussen palliatieve zorg en dementiezorg om dergelijke conflicten te kunnen voorkomen. In samenspraak met Sharissa Corporaal, programmamanager Onderzoek en Innovatie, en de aandachtvelders palliatieve zorg van de psychogeriatrische woongroepen in De Willaert, onderzoekt Moniek hoe een individuele zorgverlener en het zorgteam op een professionele manier met beslissingen van familieleden om kunnen gaan, die vanuit hun professionele oogpunt niet of minder bijdragen aan het welzijn van de bewoner.

Aan de beginfase van het onderzoek is er contact gelegd met Michael Echteld, Lector Zorg rond het Levenseinde bij Avans Hogeschool Breda. Michael biedt, vanuit zijn professie en ervaring, ondersteuning bij het onderzoek en via Avans Hogeschool heeft Moniek toegang tot meerdere informatiebronnen zoals databanken en kenniskring overleggen.
 

Kwaliteit van zorg verbeteren

Moniek: “Ik vind het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren, in dit geval de palliatieve zorg en zorg voor mensen met dementie. Hierdoor kan ik  ondersteuning bieden aan mijn collega’s, vooral bij situaties die het verlenen van goede zorg en comfort kunnen belemmeren. De samenwerking met Avans Hogeschool biedt mij daarbij nieuwe mogelijkheden om mijn kennis en ervaring uit te breiden en daardoor nog beter in mijn werk te worden en er nog meer voor mijn collega’s kunnen zijn”.
 

Hulp en ondersteuning bieden

Moniek streeft er naar een product te ontwikkelen die de zorgverlener hulp en ondersteuning kan bieden wanneer er door familie en/of naaste (behandel)beslissingen genomen worden voor een bewoner die vanuit professioneel oogpunt niet in het belang of wens van de bewoner zijn.

Status: Ontwerpfase. In deze fase wordt de onderzoeksvraag geformuleerd en onderzoeksmethode gekozen. Het onderzoek omvat een theoretisch deel (in de vorm van een literatuurstudie) en zal tevens een praktisch deel omvatten (hier wordt nog nader vorm aan gegeven).