Mail ons Bel ons

Onderzoek en innovatie

Avoord investeert in onderzoek en innovatie binnen de langdurige zorg. Samen met enthousiaste, nieuwsgierige medewerkers, cliënten en mantelzorgers worden onderzoeksprojecten opgezet. Dit onderzoek leidt tot innovatie en verbetering van onze zorgverlening.

JAIN

Joint Artificial Intelligence Network

Avoord geldt sinds 1 januari 2020 als proeftuin voor onderzoek naar JAIN: een netwerk voor artificiële intelligentie. JAIN is een samenwerking tussen zorgaanbieders, hoogleraren, gemeenten en zorgverzekeraars.
Avoord onderzoekt hoe JAIN kan bijdragen aan de zelf- en samenredzaamheid van mensen met geheugenverlies. Omdat Avoord Topcare instelling is op het gebied van dementie, werd ze via Topcare benaderd voor het project. 

Anders werken

Expertise zonder afstand

Om in de toekomst meer mensen van goede zorg te kunnen voorzien met hetzelfde aantal zorgverleners, zullen we slimme oplossingen moeten bedenken. In het programma ‘Anders werken in de zorg’ gaat Avoord samen met initiatiefnemer tanteLouise en 10 andere zorginstellingen uit West-Brabant de uitdaging aan om nieuwe technologieën voor de zorg te ontwikkelen. 

Dementie onderzoek

Avoord richt zich op onderzoek bij dementiezorg. De verschillende projecten hebben het doel effectieve methodes te ontwikkelen om de eigen regie en dagelijkse vaardigheden van mensen met dementie te verbeteren. Er lopen momenteel verschillende grote en kleine onderzoeksprojecten binnen Avoord.