Stakeholderbijeenkomst over vitale gemeenschappen

Als je vanuit ‘ja’ vertrekt, kom je al een heel eind. Met die woorden begon de stakeholdersbijeenkomst afgelopen woensdag. Met zo’n 70 gasten van collega-organisaties, partners, leveranciers, KBO’s, seniorenraden, de gemeente, cliëntenraden, collega’s en vrijwilligers gingen we in gesprek over vitale gemeenschappen. Over dromen, obstakels en oplossingen.

Aansluiten bij het echte leven
Gastspreker Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie en dementie aan de VU en tevens verbonden aan de ACM en Vilans, benadrukt het belang dat we in alles wat we doen aansluiten bij de behoeften, gewoonten en het netwerk van de oudere. Als professionals moeten we maximaal aansluiten bij het eigen, echte leven, en daarin proberen onszelf overbodig te maken. Want een oudere wil en kan nog veel zelf – en ook nog veel zelf leren. En dat kunnen we samen benutten!

Waarde toevoegen voor jezelf en een ander
Sociale contacten zijn enorm belangrijk, vult Anja Machielse, em. hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar Sociale Weerbaarheid van Ouderen aan. Kennen en gekend worden, en zinvol bezig zijn. Dit maakt sociale participatie een wederkerig iets: je voegt waarde toe voor jezelf én een ander. Zo ontstaan vitale gemeenschappen. Daarbij moet er wel aandacht zijn voor heterogeniteit (verschillen tussen mensen in die gemeenschap), het zelforganiserend (on)vermogen van deelnemers, en voor continuïteit en verscheidenheid in aanjagers.

De mens achter de mens
Tijdens de interactieve sessie worden obstakels benoemd, zoals beschikbaarheid van (woon)voorzieningen, cultuurverschillen onderling en wet- en regelgeving. Zowel Marcel Canoy als een van de aanwezige wethouders geeft echter aan dat die laatste nooit een belemmering mag zijn, en dat je je daar nooit door moet laten tegenhouden. Gevalletje ‘waar een wil is, is een weg’.

Wat cultuur betreft is aandacht voor de mens achter de mens essentieel. De diagnose dementie mag nooit betekenen dat je iemand anders gaat behandelen. Want iemand met dementie kan nog steeds uiting geven aan behoeften en wensen, en gezien en gehoord worden zijn onmisbaar om je mens te voelen. En daar kan iedereen vandaag nog het verschil in maken.

Hoe nu verder?
Praten over dromen, obstakels en oplossingen maakt strijdlustig. Deelnemers discussiëren vol passie, zittend of staand rond hun tafels. Er worden veel ideeën opgeschreven en verbindingen aangegaan. Alle input gaan we op een rijtje zetten. Uiteraard delen we dan de uitkomsten en acties met de deelnemers, en op onze site en social media, zodat we samen concrete stappen kunnen zetten. Want ouderenzorg is van ons allemaal.

Wil je een volgende keer ook aanwezig zijn? Stuur alvast een mailtje naar communicatie@avoord.nl, dan houden we je graag op de hoogte.