Petitie en advies overhandigd: ‘Nu rust en ruimte voor ouderenzorg van morgen!’

We zijn ervan overtuigd dat we als samenleving de ouderenzorg anders moeten invullen, maar wel kunnen blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen: meedoen aan de samenleving. Bij Avoord blijven we de mens voorop zetten en kijken we naar wat iemand nog wél kan. En vooral: nog wil en belangrijk vindt. Precies daar om hebben we aan het nieuw te vormen kabinet een petitie aangeboden, met 1.500 partners en meer dan 3.250 handtekeningen. Daarin vragen we: geef rust en ruimte. Financieel en in regelgeving. Zodat we de kans hebben samen te focussen op de ouderenzorg van morgen. Alleen dan kunnen we toewerken naar een samenleving met waardevolle ouderenzorg. 

Geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen! Dat is de kern van een advies aan de politiek, waaraan ruim 1500 mensen bijgedragen hebben. De bijbehorende petitie is meer dan 3200 keer ondertekend. Vanmiddag zijn de petitie en het advies overhandigd aan Tweede Kamerleden, door vertegenwoordigers van cliënten, zorgprofessionals en burgerinitiatieven. Initiatiefnemer LOC Waardevolle zorg begeleidde de overhandiging en ook Actiz was erbij. Verschillende partijen zijn nu in gesprek over de vraag: hoe kunnen we de visie en concrete voorstellen uit dit advies verwezenlijken?

De opstellers constateren dat de ouderenzorg vastloopt, en geven aan: “De manier waarop de zorg voor oudere mensen nu georganiseerd is, schiet tekort. Een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Omdat het dan beter kan: menselijker. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk.”

Oproep
Daarom bieden de betrokkenen de politiek een toekomstvisie aan en roepen op om:

  • een klimaat van rust te creëren: financieel en in regelgeving;
  • ruimte te bieden aan alle initiatiefrijke mensen en organisaties in het land die op hun eigen manier vorm willen geven aan de ouderenzorg van morgen;
  • heldere kaders te scheppen en positieve prikkels te geven;
  • lokale zeggenschap over zorg en hulp te verankeren in de wet.

In elk geval de volgende organisaties en individuen steunen de visie en concrete voorstellen in het advies al: Actiz, ANBO-PCOB, Avoord, Driezorg & Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Espria Ledenvereniging, LaCoTA, NCZ, Nederland Zorgt Voor Elkaar, NVTZ, Woonzorggroep Samen, Sensire, Verenso, WoonCompagnie, Zorgthuisnl en ZorgSaamWonen.

Wettelijke verankering lokale zeggenschap
Kabinetsinformateur Plasterk, de onderhandelende politici voor het nieuwe kabinet en de minister waren al  eerder geïnformeerd over het advies en de petitie. Marthijn Laterveer, coördinator LOC Waardevolle zorg, vanmiddag tijdens de overhandiging in de Tweede Kamer: “Wij gaan zelf met elkaar aan het werk en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Soms zullen we ook een beroep op u doen als het om wetgeving gaat.

Voor een verdere uitwerking van wat de politici en andere betrokkenen (burgers, buurten, zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, cliëntenraden, verzekeraars en zorgkantoren, onderwijsorganisaties, gemeenten en politiek) kunnen doen en nodig hebben, verwijst de coördinator naar het advies met concrete voorstellen. Er worden ook werkbezoeken georganiseerd voor de Kamerleden - zij geven aan daarvoor in te zijn.

Laterveer: “Het belangrijkste is te zorgen dat de mensen die zorg ontvangen werkelijk wat te zeggen hebben. Daarvoor is een wettelijke verankering van lokale zeggenschap noodzakelijk. Dat kan door een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Daar hebben we uw hulp bij nodig.”

Aan de slag
Naast de petitie-oproep voor de noodzakelijke landelijke randvoorwaarden, zijn mensen en organisaties die bij het advies betrokken zijn geraakt nu in gesprek. Over wat zij zelf en samen kunnen doen om de visie en concrete voorstellen praktijk te maken.

Het uitgebreide advies is hier te bekijken en downloaden. Mensen en organisaties die zich aangesproken voelen, vinden op die pagina ook mogelijkheden om aan te haken of steun te betuigen.