Lokale alliantie Etten-Leur is van start

Vrijdag 16 juni, in de kapel van Avoord, was de startbijeenkomst van de lokale alliantie Etten-Leur. Dit is een uniek netwerk van private en publieke deelnemers die hun kennis van financieel misbruik bij ouderen met elkaar delen. Hun doel is het misbruik te voorkomen of eerder te stoppen. Het netwerk bestaat uit lokale organisaties en/of afdelingen van Avoord, Surplus, Seniorenraad, Stichting Mentorschap West-Brabant, Rabobank, Trouw Erfrechtspecialist en de gemeente Etten-Leur.

Binnen de lokale alliantie Etten-Leur willen we de zogenoemde ‘korte lijntjes’ creëren. Zodat de deelnemers elkaar weten te vinden in gevallen van een niet pluis gevoel of spoed. De belangrijkste bijdrage van de lokale alliantie is de bewustwording bij  professionals te vergroten en het steeds vroeger signaleren van financieel misbruik.

Complex probleem
Financieel misbruik van ouderen is een complex probleem, waardoor er geen pasklare oplossing is. Uit onderzoeken van de laatste jaren blijkt dat maar liefst één op de twintig ouderen te maken heeft met ouderenmishandeling. Daarbij gaat het in veruit de meeste gevallen om financieel misbruik. Soms gaat het om enkele honderden euro’s. Bijvoorbeeld als de hulp meerdere keren haar eigen boodschappen betaalt met de pinpas die ze van een oudere heeft meegekregen. Maar ook om grotere bedragen of zelfs bezittingen, bijvoorbeeld door een gedwongen testamentwijziging. Financieel misbruik is moeilijk zichtbaar.

Bouwen aan een netwerk
Daarom bouwt de lokale alliantie binnen Etten-Leur aan een netwerk. In een latere fase krijgen, naast professionals, ook vrijwilligers en senioren zelf informatie over financieel misbruik en het voorkomen daarvan. De komende jaren organiseert de lokale alliantie meerdere themabijeenkomsten om de urgentie van het voorkomen van financieel misbruik onder de aandacht brengen.