Mail ons Bel ons

Corona-risiconiveau ‘zorgelijk’ van kracht: aanscherping coronamaatregelen

De ontwikkelingen rondom het coronavirus baren iedereen grote zorgen. Landelijk en regionaal worden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden. Voor onze regio Midden- en West-Brabant gold corona-risiconiveau 1: waakzaam. Helaas loopt het aantal positieve coronabesmettingen in onze regio hard op. Daarom heeft de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het risiconiveau verhoogd naar ‘zorgelijk’ (niveau 2). We kunnen ons voorstellen dat deze ontwikkeling spannend is voor bewoners en naasten.

Ondanks het verhoogde risiconiveau vinden wij het voor onze bewoners en alle andere betrokkenen bij Avoord van groot belang dat bezoek mogelijk blijft. Daar kiezen we als Avoord voor. Wel betekent dit dat wij een aantal maatregelen moeten aanscherpen om het coronavirus op afstand te houden. Hierbij houden wij uiteraard zorgvuldig rekening met ieders belang en welbevinden.

Wat betekenen de aangescherpte maatregelen voor een bezoek aan uw naaste?

In het kort komt het erop neer dat u nog steeds uw naaste kunt bezoeken. Dat is uiteraard heel fijn. Bezoek kan echter alleen blijven plaatsvinden wanneer we met elkaar de preventieve basisregels goed naleven, mondkapjes gebruiken en zorgen voor minimaal wandelverkeer in de algemene ruimtes door contacten met anderen zoveel mogelijk te vermijden.

We zetten het even op een rijtje:

Triage en sluiting zij-ingangen: wanneer u als bezoeker het gebouw betreedt via de hoofdingang, vragen wij u vriendelijk om naar alle eerlijkheid de triagevragen te beantwoorden. Daarna verzoeken wij u om de snelste route naar de kamer/appartement van uw naaste te nemen en niet langer dan nodig in de algemene ruimtes te verblijven. Om ervoor te zorgen dat echt alle bezoekers langs het triagepunt lopen en wij aan hen de benodigde vragen kunnen stellen, moeten we helaas de andere in- en uitgangen voorlopig sluiten.

Het bezoek zelf: bezoekers kunnen hun naaste bezoeken in zijn of haar appartement/kamer en Het Warm Hart maar niet in de algemene ruimtes.

Eten en drinken: bezoekers mogen eten en drinken meenemen naar het appartement/kamer van hun naaste. We willen bezoekers wel vragen om dit zoveel mogelijk kant en klaar mee te nemen. Zo zorgen we voor minder wandelverkeer (naar en van de keuken) in het appartement/woongroep.

Mondkapjes: wij verzoeken alle bezoekers dringend om altijd een mondkapje te dragen, zowel in het appartement/kamer van uw naaste als in de algemene ruimtes. Wij vragen u om zelf een mondkapje mee te nemen. Vergeten? Geen probleem, u kunt hiervoor terecht bij het triagepunt of Het Warm Hart.

o         Mondkapjes en mantelzorgers: als u langdurig nauw contact (langer dan 15 minuten geen 1,5 meter afstand) niet kan vermijden (bijvoorbeeld vanwege bepaalde noodzakelijke mantelzorgtaken), dan is het de bedoeling dat u een chirurgisch mondmasker draagt. Dit chirurgische masker is verkrijgbaar in Het Warm Hart. Bij de locaties waar geen Warm Hart is, kan uw bezoek een chirurgisch masker ophalen bij het triagepunt.

o         Mondkapjes en kinderen: kinderen die op bezoek komen en 12 jaar of jonger zijn, hoeven geen mondkapje te dragen.

Gaat u naar Het Warm Hart? Wanneer bezoekers en hun naaste(n)hebben plaatsgenomen in Het Warm Hart, mogen de mondkapjes af. Als u bij uw naaste in Het Warm Hart binnen 1,5 meter bepaalde mantelzorgtaken moet verrichten, dan vragen wij u het mondkapje weer even op te zetten.

Toiletgebruik: wij vragen al onze bezoekers vriendelijk om tijdens het bezoek zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet. Het is de bedoeling dat bezoekers alleen gebruikmaken van de bezoekerstoiletten, niet het toilet in het appartement/kamer van de naaste.

Contact met anderen: ook vragen wij al onze bezoekers om zo min mogelijk het contact op te zoeken met andere bewoners en zorgmedewerkers. Dit is belangrijk omdat we op die manier het aantal contacten en het bijbehorende wandelverkeer zoveel mogelijk vermijden.

Gaan u en uw naaste naar buiten? Dit is uiteraard mogelijk, alleen ook dan vragen wij u om overal 1,5 meter afstand te bewaren, goede handhygiëne toe te passen en een mondmasker te dragen.

Wat betekenen de aangescherpte maatregelen voor onze bewoners?

Op bezoek buiten onze gebouwen: de bewoner kan wanneer hij of zij dat wenst naar buiten en op bezoek gaan bij familie en naasten. Het dringende advies is wel om dan ook een mondkapje op te zetten, 1,5 meter afstand te bewaren en regelmatig de handen te reinigen.

Triage en sluiting zij-ingangen: onze bewoners hoeven uiteraard niet elke keer de triagevragen te beantwoorden als zij naar buiten- of naar binnengaan. Om ervoor te zorgen dat onze bewoners goed herkenbaar zijn voor de triagemedewerkers, vragen wij vriendelijk aan al onze bewoners om het blauwe Avoord-sleutelkoord met sleutelhanger goed zichtbaar te dragen wanneer zij langs het triagepunt lopen. Als de bewoner dit sleutelkoord nog niet heeft, dan kan hij/zij deze ophalen bij de triagetafel.

Mondkapjes voor bewoners: wij vragen onze bewoners om in alle algemene ruimtes van Avoord een mondkapje te dragen. Bewoners hoeven geen mondkapje te dragen in zijn of haar appartement/kamer, zodra hij of zij aan tafel zit in de dagopvangruimtes en vanaf het moment dat onze bewoner plaats heeft genomen om te eten en te drinken in Het Warm Hart. Uiteraard is het belangrijk ook hier altijd 1,5 meter afstand te bewaren.

De dagopvang: wordt gecontinueerd met een eigen ingang en triage aan de deur. Als het voor cliënten toch niet goed voelt om naar de dagopvang te komen, dan zorgen we voor regelmatige contactmomenten en alternatieve activiteiten, bijvoorbeeld online of via huisbezoeken. Verder zijn alle activiteiten binnen onze gebouwen alleen toegankelijk voor bewoners.

Samen krijgen we het voor elkaar

Zoals u weet willen wij niets liever dan onze locaties veilig én toegankelijk houden. Dit in het belang van het welzijn van onze bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers. Ook realiseren wij ons dat de coronasituatie al heel lang duurt. Dat maakt het voor iedereen soms lastig om het naleven van de preventieve maatregelen vol te houden. Echter, de aard van onze locaties waar veel verschillende mensen samenkomen en samen leven, maakt dat wij onze verantwoordelijkheid moeten en willen nemen om het coronavirus op afstand te houden.

En dit willen wij u ook aan u vragen. Alstublieft, houd 1,5 meter afstand (dus ook in de lift niet meer dan 2 personen tegelijk), was en desinfecteer regelmatig uw handen en draag een mondkapje. Op deze manier helpen we elkaar om het coronavirus op afstand te houden. Klik hier voor alle preventieve basisregels. 

Aanvullende maatregelen overheid

De kans bestaat dat de overheid binnenkort weer met aanvullende maatregelen komt die ook een effect kunnen hebben op het huidige coronabeleid bij Avoord. De balans tussen veiligheid en welzijn stellen wij hierbij altijd voorop. Dit houdt in dat wij veel waarde hechten aan bezoek en activiteiten op de locaties.

Heeft u vragen?
Dan kunt u een mail sturen naar coronavirus@avoord.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie van ons. Liever bellen? Op werkdagen kunt u tussen 9.00 u en 17.00 u contact opnemen met de medewerkers van de Avoord Infobalie via 076-532 5000. Zij helpen u graag verder.
Ook vindt u op www.avoord.nl/coronavirus actuele informatie over het coronavirus en preventie bij Avoord.