Mail ons Bel ons

Avoord wil toekomstbestendige zorg bieden met nieuwe visie en werkwijze

 “Blijven waar we zijn is geen optie.” Met die stelligheid benadrukt Saskia van Opijnen, bestuurder van Avoord, de noodzaak om de zorg anders te organiseren. Om die reden is de ouderenzorgorganisatie in 2021 aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een nieuwe visie, missie en strategie. En met een nieuwe manier van werken, volgens nieuwe kernwaarden. “Zodat we alle kwetsbare ouderen in onze regio die echt zorg nodig hebben, die zorg wel kunnen blijven bieden.”

Uitdagingen én kansen

De cijfers liegen er niet om: In 2040 zijn er twee keer zoveel 65-plussers als nu en ook het aantal ouderen met dementie verdubbelt. Helaas geldt dat niet voor het aantal zorgmedewerkers. Saskia: “We staan met zijn allen voor een enorme uitdaging. Niet alleen Avoord, maar de gehele samenleving. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen, denk aan technologische innovaties die de zorg makkelijker en efficiënter maken. Net als de toenemende betrokkenheid en gemeenschapszin rondom de cliënt. Dat biedt kansen, en die pakken we.

Daarom hebben we het afgelopen jaar een nieuwe visie ontwikkeld. Met onze eigen professionals, maar ook met onze vrijwilligers, cliënten en bewoners, hun naasten, en onze partners in de regio. Dit deden we met interne klankbordgroepen, beschrijfbare posterdoeken en ideeënbussen op alle locaties, gesprekken met de cliëntenraden en ondernemingsraad, en in nauwe samenwerking met andere zorgorganisaties in de regio. Met dank aan al deze belanghebbenden zijn we tot een nieuwe, toekomstbestendige visie en werkwijze gekomen.”

Zorgen doen we samen

Wat de nieuwe visie is? Saskia vertelt: “Onze visie is dat iedereen ertoe doet: de mensen vóór wie we zorgen, maar ook iedereen die hieraan bijdraagt. Want zorgen doen we samen. Met alle betrokkenen, de cliënten en hun naasten voorop. In alles wat we doen – en laten! – gaan we uit van wat de cliënt zelf nog kan, en welke rol zijn of haar naasten hierin kunnen spelen. Ook kijken we welke technologie bijdraagt en wat de buurt kan betekenen. Pas daarna kijken we welke professionele zorg van Avoord noodzakelijk is. Door samen slimmer en anders te zorgen, willen we zoveel mogelijk ouderen een fijne oude dag blijven bieden.”

Dat klinkt eenvoudiger dan het is, geeft Saskia toe: “Er verandert van alles en dat vraagt veel van onze collega’s, vrijwilligers, en zeker ook cliënten en mantelzorgers. In alles wat we doen én laten gaan we uit van wat de cliënt zelf nog kan doen of kan organiseren met hulp van de omgeving. Eigen regie en verantwoordelijkheid zijn daarin erg belangrijk. We kunnen niet langer alles uit handen nemen, en die verandering start niet pas over enkele jaren – die start nu.

Het is belangrijk dat we hen hier goed in begeleiden. We hebben een visieboekje en diverse animatievideo’s gemaakt over de visie, de kernwaarden en over onze belangrijkste actielijnen voor de komende jaren. Ook zijn we een toolkit aan het ontwikkelen waarmee onze teams zich de belangrijkste thema’s eigen kunnen maken. En natuurlijk gaan we ook het gesprek aan met cliënten en mantelzorgers, om ‘samen zorgen’ voor iedereen zo goed mogelijk vorm te geven. Daar gaan we de komende maanden en jaren volop mee aan de slag.”