Avoord slaat handen ineen met 10 andere organisaties voor opleiding tot GZ-psycholoog

Zorgen doen we samen! En daarom hebben we bij Avoord onze handen ineengeslagen met 4MB, Changes GGZ, De Marq, Groenhuysen, Psychologenpraktijk Oosterhout, Psychologenpraktijk Zevenbergen, SDW Zorg, Sovak, Surplus en TanteLouise.

Gisteren (9 mei) keurde TOP-opleidingsplaatsen dit sector overstijgend initiatief goed. Waar we met z’n allen voor gaan?

  • voldoende opleidingsplaatsen voor GZpsychologen
  • waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening
  • optimaal benutten van elkaars expertise

Waarom en hoe?
Vanwege de toegenomen complexiteit van de zorg is er een groeiende behoefte aan GZ-psychologen. Opleiden in samenwerkingsverband wordt daarom steeds belangrijker. Niet alleen wordt zo een brede opleiding tot GZ-psycholoog gegarandeerd, maar het bevordert ook de samenwerking binnen de regio. De aangesloten organisaties uit de ouderenzorg hadden al een gezamenlijke ambitie om de regionale medische behandelcapaciteit te optimaliseren. Vanuit dit initiatief is de samenwerking gezocht met organisaties uit andere sectoren.

Door samen op te leiden kunnen ook kleine praktijkopleidingsinstellingen die niet aan alle eisen voldoen om zelfstandig te kunnen opleiden, samenwerken met een praktijkopleidingsinstelling die wel aan alle eisen voldoet en over voldoende mogelijkheden beschikt.