Mail ons Bel ons

Avoord ontvangt Topcare-predicaat

Al in september doorliep Avoord de toetredingsvisitatie van Stichting Topcare maar afgelopen maandag kwam het verlossende woord: Avoord mag officieel toetreden tot Topcare. Daarmee is Avoord de eerste zorgaanbieder op het gebied van dementie in Nederland, die dit predicaat ontvangt.

Topcare staat voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die langdurige zorg nodig hebben. Zorgorganisaties die aangesloten zijn bij Stichting Topcare zetten zich in om de langdurige zorg te verbeteren door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Een Topcare organisatie kenmerkt zich doordat de mensen die er werken nieuwsgierig zijn, samen willen werken en op zoek zijn naar oplossingen en verbeteringen. Dat zij graag onderzoeken hoe het beter kan en participeren in wetenschappelijk onderzoek.

Tot afgelopen maandag bestond het Topcare spectrum uit 7 verpleeghuizen met specialisaties in Huntington, Korsakov, geriatrische revalidatie en gerontopsychiatrie. “We zagen dat dementie nog ontbrak in het Topcare spectrum, terwijl de meeste mensen in verpleeghuizen lijden aan dementie. Daaruit vloeide de behoefte voort om het predicaat te verwerven voor onze dementiezorg” vertelt bestuurder Martin den Hartog. “En dat is gelukt. Nu zijn we niet alleen de eerste Topcare organisatie die zich specialiseert in dementie maar ook de eerste Brabantse Topcare organisatie.”

Pakweg drie jaar geleden stelde Avoord de vraag aan cliënten met dementie wat zíj belangrijk vinden. Den Hartog: “We kwamen er achter dat ze vooral hun vaardigheden wilden behouden. Wij dachten aanvankelijk dat ze daarmee primair hun ADL-functies bedoelden: toiletbezoek, in staat zijn zichzelf te wassen, dat soort dingen. Maar ze bedoelden alle betekenisvolle activiteiten die hen maakten tot de mens die ze altijd waren geweest. Kunnen fietsen bijvoorbeeld of accordeon spelen. Het voeren van de eigen regie was daarbij erg belangrijk.” Avoord ontwikkelde daarom samen met de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc en Tilburg University de methode SOCAV. Deze werkmethode werd uitgetest op een aantal locaties, waaronder locatie Rijserf in Rijsbergen. Deze locatie ontvangt daar nu het Topcare-predicaat voor.

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Den Hartog: “Bij onze cliënten is het effect van SOCAV duidelijk te zien. Ze zijn meer tevreden bij het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten dan voorheen en ze ervaren meer eigen regie. Ook hun familie en zorgmedewerkers zagen de positieve effecten van SOCAV. De contactmomenten met hun naaste konden ze nu waardevoller invullen.”

De inspanning die Avoord moest doen om het Topcare predicaat voor dementiezorg te verwerven, heeft de nieuwsgierigheid van de medewerkers geprikkeld. Den Hartog: “Medewerkers gaan meer vragen stellen en daarmee ontstaat een lerende organisatie die erop gericht is de zorg voor mensen met dementie steeds verder te verbeteren. En juist omdat je weet dat je nooit zelf alle antwoorden kunt geven op de vragen die hierbij naar boven komen, is de samenwerking met wetenschappers en met andere verpleeghuizen – die binnen Topcare centraal staat – zo mooi. Het heeft onze organisatie echt een boost gegeven om op een andere manier aan te kijken tegen dementiezorg.” Een uitvloeisel hiervan is dat nu meer onderzoeksprojecten ontstaan. Bijvoorbeeld naar wat de invloed is van SOCAV op angst bij mensen met dementie. “Maar we onderzoeken ook of we de SOCAV-methode kunnen toepassen bij thuiswonende cliënten met dementie”, aldus Den Hartog.

Voor meer informatie over Topcare: www.topcare.nl