Avoord ondertekent Green Deal

Zorgen doen we samen, ook voor onze planeet. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk thema bij onze medewerkers. Ook in de zorgsector zijn er nog mooie stappen te zetten richting duurzaamheid. In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. We kunnen én moeten allemaal ons steentje bijdragen aan de toekomst van onze planeet. Daar gaan we bij Avoord werk van maken!

We werken aan ‘duurzame zorg’ en ondertekenden de Green Deal. In de Green Deal maken zorgorganisaties en de overheid afspraken over de bijdrage die zij kunnen leveren aan het verbeteren van het milieu. De komende maanden willen we:

  • Met behulp van een routekaart uitstippelen hoe we de co2-uitstoot omlaag kunnen brengen. Dit is een planning van werkzaamheden om Avoord duurzamer te maken. Denk bijvoorbeeld aan ledlampen, WKO-installaties (warmte- en koudeopslag) en het plaatsen van zonnepanelen.
  • Onze hoeveelheid afval verminderen. Dit doen we onder andere door minder onnodig verpakkingsmateriaal te gebruiken en materialen te gebruiken die we kunnen hergebruiken. Ook willen we minder voedsel verspillen en ons afval juist scheiden.
  • Een mobiliteitsplan maken. Hierin staat hoe we duurzamer en milieubewuster kunnen reizen en vervoeren.


De Green Deal wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gedragen door de zorgsector.