Mail ons Bel ons

Avoord is trots op samenwerking met het Innovatiefonds Ouderenzorg

IFOZ voor zorginnovaties
Het Innovatie Fonds OuderenZorg (IFOZ) is opgericht om de innovaties in de ouderenzorg te versnellen. Dit doen zij door samen te werken met ouderenzorginstellingen en hun kennis samen te brengen. Recent is Avoord met trots aangesloten bij IFOZ. Saskia van Opijnen, bestuurder bij Avoord: “Ik ben trots! We zijn implementatieversterker geworden om ons commitment en de overtuiging te laten zien dat innovatie in de ouderenzorg superbelangrijk is. Zodat we ook in de (nabije) toekomst alle kwetsbare ouderen die dat nodig hebben goede zorg te kunnen bieden.”

Meer zelfstandigheid, makkelijker zorgen
Marjan Hurkmans, manager Beleid, Kwaliteit en Innovatie bij Avoord, vertelt: “Als implementatieversterker zetten wij geselecteerde innovaties in op onze werkvloer. Het gaat dan vooral om innovaties die bijdragen aan het vergroten van de zelfstandigheid van de bewoners en aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit. Zo kunnen we met hetzelfde aantal medewerkers aan meer bewoners zorg verlenen.”

De Momo BedSense is de eerste innovatie die door IFOZ is geselecteerd. Wirna van Gastel, adviseur  Zorginnovatie bij Avoord legt uit: “De BedSense is een sensor onder het matras die laat zien of de cliënt in of uit bed is, en inzicht geeft in slaapgedrag en de intentie om op te staan.

We zijn een pilot gestart op onze locaties Rijserf en Franciscushof en de eerste resultaten zijn positief. Zo ervaren bewoners ’s nachts minder onrust omdat zorgmedewerkers niet meer onnodig op de kamer komen, terwijl we wel op de cliënt kunnen ‘letten’. Doordat we  zo nog beter kunnen anticiperen, kan slaap- en wekcomfort worden vergroot. Op die manier hopen we ook ‘onbegrepen gedrag’ te verminderen, waardoor de zorgzwaarte overdag afneemt.”

Leren van elkaar
Marjan: “De samenwerking met IFOZ sluit aan bij onze visie en ambitie om meer en meer samen te zorgen. Wij kunnen onze kennis en ervaring delen over de  implementatie van innovaties en tegelijkertijd leren van andere zorginstellingen. Zo weten we eerder of een innovatie echt relevant en helpend is. Op die manier kunnen we de ouderenzorg werkbaar houden, en dat is echt noodzakelijk.”